meg angolul

Meg angolul. Meg angol fordítása. Meg angol jelentése, meg angol példamondatok, meg angol szavak és kifejezések.

meg angolul – jelentések:

and conjunction /ænd/ 3 A1 meg (számok kifejezése és összeadás)

It cost a hundred and twenty pounds.

Two and three equals five.

*A szavakról további részletek az angol–magyar oldalon.

meg angolul – hasonló találatok:

cap verb /kæp/ C1 maximum limitet szab meg (kölcsönre, kamatra, stb.)

The interest rate has been capped at 5%.

keep verb /kiːp/ 4 B2 eláll, nem romlik meg [I]

Once opened, this product will keep for three days.

convinced adjective /kənˈvɪntst/ B2 meg van győződve vmiről

My boyfriend says I'd enjoy a walking holiday, but I'm not convinced.

I'm convinced (that) she is lying.

shaken adjective /ˈʃeɪ.kən/ C2 feldúlt, meg van rázkódtatva

They were not injured in the accident, but they were badly shaken.

damn exclamation /dæm/ B1 a francba! a fene egye meg! (méreg/csalódás kifejezése) (!)

Damn! I've forgotten the tickets.

meg angolul – hasonló kifejezések:

again and again B1 újra meg újra

He played the same song again and again.

ask yourself sth C2 jól gondold meg

You've got to ask yourself whether it's what you really want.

be endowed with sth C2 fel van ruházva vmivel, meg van áldva vmivel (pl. vmilyen tulajdonsággal)

The country is richly endowed with natural resources.

be misunderstood C2 félreismert, meg nem értett, nem elismert

He was a genius, but misunderstood by society at the time.

be supposed to be sth B2 meg kell történnie vminek (szabály, előírás alapján)

The children are supposed to be at school by 8.45 a.m.

What are you doing out of bed? You're supposed to be asleep!

be supposed to do sth B1 elvileg meg kell történnie (elvárják tőle)

The drugs are supposed to reduce the pain.

She is supposed to finish the work by the 24th.

These batteries are supposed to last for a year.

How am I supposed to find that much money by the end of the week?

cannot afford C2 nem engedheti meg (problémát/bajt okozna)

We can't afford to take that risk.

We can't afford to wait any longer or we'll miss the train.

couldn't have B2 nem volt lehetséges/nem történhetett meg

He couldn't have damaged your bike - he was with me all evening.

That book couldn't have been on sale last week - it's only come out today!

do sb/sth justice; do justice to sb/sth C2 jól/reálisan mutat vmit; igazságosan ítél meg vmit/vkit; méltányosan bánik vkivel

This postcard doesn't do justice to the wonderful scenery.

Excuse me A2 bocsásson meg, ne haragudjék

Oh, excuse me, did I take your seat?

fall short of sth C2 a vártnál kevesebb, nem felel meg a várakozásnak

Sales for the first half of this year fell just short of the target.

His behaviour falls short of what we expect.

She just fell short of the grades she needed.

forgive me B2 bocsásson meg; ne haragudjon (, hogy) (egy durvának tűnő kérdés/kijelentés előtt) (formal)

Forgive me for asking, but how much did you pay for your bag?

not be/come up to scratch C2 nem üti meg a szintet (informal)

She told me my work wasn't up to scratch.

The department has put a procedure in place for staff who don't come up to scratch.

over and over (again) B2 újra meg újra

I read the article over and over till it made sense.

sb will kill sb A2 meg fog ölni vki vkit (átv.) (nagyon mérges lesz rá) (informal)

Dad will kill me for being late.

stop at nothing C1 semmi nem állíthatja meg

He will stop at nothing to get what he wants.

time after time C2 újra meg újra, minduntalan

She goes back to him time after time.

*Meg angol fordítása, meg angol alapszavak és példamondatok az angol tanulószótárban. A szótárban a fordítás iránya automatikusan változik.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.