4. Vélemény, döntés – A1–C2 (105) – altémák

Gyakorlatok

1. Vélemény, megítélés (54) 2. Megfontolás, döntés (51)

2. Megfontolás, döntés – A1–C2 (51) Példák
consider
fontolgat, megfontol vmit (1)
consider
fontolóra vesz vmit (mérlegel vmit) (2)
consider
számol vmilyen eshetőséggel/lehetőséggel (3)
contemplate
fontolóra vesz vmit; szemlélődik, tanulmányoz vmit
decide
dönt, határoz (vmit) (1)
establish
megállapít vmit (eldönt vmit) (2)
ignore
nem vesz tudomást vkiről/vmiről, figyelmen kívül hagy vkit/vmit
opt
dönt vmi mellett/vhogyan
reconsider
újból fontolóra vesz
rethink
újra átgondol
settle
elhatároz, eldönt vmit; elintéz (2)
think
fontolgat vmit; tervezi hogy (3)
weigh
mérlegel, megfontol vmit (2)
consideration
megfontolás (1)
consideration
szempont (2)
criterion
előfeltétel, kritérium
decision
döntés, elhatározás; határozat
factor
tényező
considering
figyelembe véve

Phrasal verbs:

come round meggondolja magát (2)

look at sth tanulmányoz vmit (pl. egy döntéshez) (1)

put sth aside mellőz/félretesz vmit (büszkeséget, nézeteltérést, stb.) (2)

think over ↔ sth megfontol (pl. ajánlatot)

Phrases and idioms:

a change of heart vélemény változtatás, megenyhülés

arrive at an answer/conclusion/decision, etc. megoldásra/következtetésre/döntésre jut

ask yourself sth jól gondold meg

be inclined to think/believe/agree, etc. hajlik arra hogy gondolja/elhiggye/egyetértsen/stb.

be up to sb függ vkitől, múlik vkin

change your mind meggondolja magát

choose to do sth elhatároz vmit, mi mellett dönt

deciding factor döntő tényező

do sth as you see/think fit tégy ahogy jónak látod/gondolod

draw the line (at sth) már nem hajlandó vmire, megszabja a határt

have no option (but to do sth) nincs más választás (mint ...)

have/keep an open mind még nem foglalt (véglegesen) állást

in the light of sth vminek a figyelembevételével

in this respect/in many respects ebben a tekintetben, ebből a szempontból; sok szempontból/tekintetben

make up your mind or make your mind up dönt, eldönt

not do sth lightly nem könnyen tesz vmit (megfontolva tesz vmit)

not think twice nem sokat gondolkozik/teketóriázik

reach a decision/agreement/conclusion, etc. döntésre/megállapodásra/következtetésre/stb. jut

sb's call a döntése vkinek

sleep on it alszik rá egyet (még gondolkozik rajta)

strike a balance megtalálja a középutat

take account of sth figyelembe/tekintetbe vesz vmit

take into account sth figyelembe/tekintetbe vesz vmit

take sth into consideration figyelembe vesz vmit

take stock (of sth) alaposan megfontol (vmit)

the jury is (still) out még nincs válasz/vélemény/döntés vmiről

the pros and cons mellette és ellene szóló érvek

think twice kétszer is meggondolja

Kommunikációs szándékok: Vélemény kifejezéseVélemény kérése

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

33. Gondolkozás, megértés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.