1. Minősítés, jó, rossz – A1–C2 (207) – altémák

Gyakorlatok

1. Minősítés, besorolás (64) 2. Jó, szép (63) 3. Rossz, gyatra (34) 4. Megfelelő, alkalmatlan (46)

1. Minősítés, besorolás – A1–C2 (64) Példák
classify
osztályba sorol, osztályoz
deem
tart, tekint (vminek/vmilyennek)
grade
besorol, osztályoz (minőség, méret, fontosság, stb. szerint)
impress
jó benyomást kelt
label
címkéz (átv.), minősít/nevez vkit/vmit vminek (2)
mark
jelez, jellemez (vonást, tulajdonságot) (4)
prove
bizonyul vmilyennek (2)
rank
vmilyen helyre/pozícióba rangsorol; rangsorban vmilyen helyet/pozíciót betölt; számít vminek
rate
értékel, tart vminek/vmilyennek
view
tekint vminek/vmilyennek (2)
air
benyomás (vkiről/vmiről); fellépés (3)
aspect
vonása vminek; vmilyen oldala vminek
attribute
tulajdonság
boundary
határ (korlát, limit) (elfogadhatóságé, lehetőségé, stb.) (2)
bracket
kategória (ár, jövedelem, kor, stb.) (2)
category
kategória
character
(egyedi) jelleg (3)
characteristic
jellegzetesség
class
osztály (kategória) (3)
classification
osztályozás, besorolás
feature
jellegzetesség, sajátosság (1)
flavour
sajátos jellemző/stílus (2)
form
forma, fajta; változat (4)
image
vkiről/vmiről kialakított kép, imázs (1)
impression
benyomás (vélemény vkiről/vmiről) (1)
impression
benyomás, hatás (hatás keltése vkire) (2)
individuality
egyéniség (egyediség, egyéni jelleg)
kind
fajta, -féle
label
címke (vki jellemzésére/minősítésére használt szó/kifejezés) (3)
nature
természet, fajta, jelleg (problémáé, kapcsolaté, stb.) (3)
quality
minőség (1)
rating
mutató, besorolás (népszerűségi/minőségi/fontossági)
sort
fajta
standard
színvonal, minőség; mérték, mérce (1)
type
fajta, típus (1)
characteristic
jellemző
distinctive
sajátos, jellegzetes
below
alatt (rang, osztály, stb.) (3)
how
milyen (érdeklődés tapasztalatról, eseményről, stb.) (4)
typically
jellegzetesen; rá jellemzően (2)
a
egy vmi (csoport, típus, osztály, stb. megadása) (4)

Phrasal verbs:

come across vmilyen benyomást kelt (1)

come over vmilyen benyomást kelt (2)

turn out bizonyul vmilyennek; vmilyen lesz (1)

Phrases and idioms:

a certain valamiféle; valamennyi

a measure of sth a fokmérője vminek

a variety of sth/sb sokféle vmi

all kinds of sth mindenféle

all shapes and sizes mindenféle (ember/dolog)

all sorts of sth mindenféle

at the best of times a legjobb alkalmakkor (sem jó/is csak vmilyen)

be endowed with sth fel van ruházva vmivel, meg van áldva vmivel (pl. vmilyen tulajdonsággal)

be unique to sb/sth kizárólagosan jellemző vkire/vmire

class sb/sth as sth vmilyen osztályba/kategóriába sorol

feel different/strange, etc. különbözőnek/furcsának/stb. érez vmit

feel like sb/sth érez vmit/érzi magát vmilyennek/vminek

find sb/sth easy/boring/funny, etc. könnyűnek/unalmasnak/furcsának/stb. talál

first-/second-/third-rate első-/másod-/harmadosztályú

kind of -féle

one of a kind egyedi

peculiar to sb/sth sajátos, jellegzetes

some kind of valamiféle, valamilyen

strike sb as sth vmilyen benyomást kelt vki/vmi

think of sb/sth as sth tart/vél/gondol vmilyennek/vminek vkit/vmit

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

29. Értékelés, minősítés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.