3. Vélemény, reagálás – A1–C2 (90) – altémák

Gyakorlatok

1. Vélemény kifejezése (26) 2. Nézőpont, hozzáállás (41) 3. Érzelmi reagálás (23)

3. Érzelmi reagálás – A1–C2 (23) Példák
fancy
különös, szokatlan (mondat elején a meglepetés v. megdöbbenés kifejezésére) (3)
bloody
rohadt, átkozott (düh/durvaság kifejezése) (3)
good
jó! jól van! (örülök) (3)
surely
csak nem? (tagadó értelemmel csodálkozás, hitetlenkedés kifejezése) (2)
what
micsoda/milyen (vélemény indulatos kifejezése) (2)
damn
a francba! a fene egye meg! (méreg/csalódás kifejezése)
oh
ó ...! (érzelmi reagálás vmire) (2)
wow
hű! hú! ejha! nahát! tyű! (meglepetés, izgalom, csodálat, stb. kifejezése)

Phrasal verbs:

hold on várjunk csak! (összezavarodás/meglepetés kifejezése) (2)

Phrases and idioms:

How dare she/you, etc. hogy merészel? hogy merészelsz?

How strange/stupid/weird, etc. is that? milyen furcsa/ostoba/bizarr/stb. dolog ez

how/what/why, etc. on earth? hogy a csodába/mi a csodát/mi a csodáért (nyomatékosítás/csodálkozás kifejezése)

Oh dear! Ó jaj!

Oh my God! ó Istenem! (meglepetés, düh, megrázkódtatás, stb. kifejezése)

Oh no! jaj ne! (megdöbbenés, felindulás)

Oh well sajnos, ez van (kellemetlen helyzet nyugtázása)

Really? tényleg? (érdeklődés, meglepetés)

thank God hála Istennek!

the hell a franc/fene (indulat/durvaság kifejezése)

Who would have thought...? ki gondolta volna? (meglepő/váratlan vmi)

why should/shouldn't...? miért kellene ...?/miért ne ...? (pl. düh, meglepődés kifejezése)

yet another/more, etc. még egy, egy újabb (meglepődés/bosszúság kifejezése)

You must be joking!/ You're joking! ezt nem gondolod komolyan! bizonyára viccelsz!

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

39. Gyakori szófordulatok – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.