Az angol tanulószótár

Az angol szókincsfejlesztő

Az Angol szókincs A1–C2 hangos angol tanulószótára a Közös Európai Referenciakeret A1–C2 szintű nyelvvizsgáin használt és ismert angol szavakról nyújt részletes információkat egy kétnyelvű online tanulószótár formájában. A tanulószótár a brit angolra (British English) alapozva készült.

Az Angol szókincs A1–C2 tanulószótára a referencia-szókincs elsajátításához egy egyedülálló, új eszközt hoz létre. A szavak, kifejezések és a jelentések szintjén is válogatott referencia-szókincs C2 nyelvi szintig biztos alapokat nyújt, ugyanakkor áttekinthető nagyságú marad az angol nyelvtanulók számára.

A tanulószótár szókincsének eloszlása nyelvi szintenként:

A1A2B1B2C1C2Össz.:
Szavak:625103616712044114812627786
Kifejezések:531663525964319352533
Phrasal verbs:93011821283161613
Jelentések:7791556283639892169324714576

Az angol alapszókincs (Top 3000) a beszédben használt 3000 leggyakoribb angol szó 3887 alapjelentését tartalmazza. A Top 3000 a referencia-szókincs egy szóbeli gyakoriság alapján képzett részhalmaza, így ennek teljes szókincse a nyelvi szintekbe besorolva is megtalálható.

A nyelvi szinteken felüli Top 3000 csoportosítás létjogosultságát indokolja egyrészt a beszédcentrikusság, másrészt ez a csoportosítás egy praktikus szókincs lehet a nyelvtudást egy ilyen szinten intenzíven elsajátítani szándékozó nyelvtanulók számára (pl. önálló nyelvtanulóknak, angol nyelvterületen munkát vállalóknak).

A tanulószótár használata

A szócikkek a referencia-szókincs A1–C2 szintjeinek megfelelő jelentéseket tartalmazzák, a szócikkben más jelentések általában nem szerepelnek. A tanulószótár tulajdonneveket nem tartalmaz. A kifejezések és többszavas igék esetén általában csak a nem szó szerinti (idiomatikus) jelentések szerepelnek.

A tanulószótár a szó keresésekor a szótárban szereplő angol szavak ragozott, rendhagyó és eltérő írásmódú alakjait is felismeri.

A keresési irány (angol–magyar ill. magyar–angol) általában automatikusan változik. Azokban a ritka esetekben, amikor egy magyar és egy angol szóalak megegyezik (pl. most), akkor a nyelvi irány a keresőben beállítható.

A tanulószótárban az angol szó keresésekor több szó is megadható, és ekkor a keresés az első szóhoz tartozó kifejezések és többszavas igék között történik (pl. go out).

A példamondatok szavaira duplán kattintva az angol szavak a szótárból gyorsan kikereshetők.

A szótárban használt jelölések

Általános jelölések

informalbizalmas, informális használat
slightly informalkissé bizalmas, informális használat
formalformális, hivatalos használat
slightly formalkissé formális, hivatalos használat
literaryirodalmi használat
!egyeseknek sértő lehet
specializedspeciális területen használt
approvinghelyeslő értelemben használt
disapprovinghelytelenítő értelemben használt
also ...szintén használatos
symbol ...szimbólum, jelölés
plural ...többes szám megadása
(..., ...)ragozás megadása

Igék nyelvtani jelölései

[T]tárgyas, tranzitív ige
[I]tárgyatlan, intranzitív ige
[I or T]tárgyas vagy tárgyatlan ige
[usually passive]általában passzív
[often passive]gyakran passzív
[+ two objects]+ két tárgy
*(..., ...)rendhagyó ige ragozása

Főnevek nyelvtani jelölései

[plural]többes szám
[usually plural]általában többes szám
[often plural]gyakran többes szám
[no plural]nincs többes szám
[usually no plural]általában nem többes szám
[C]megszámolható
[U]nem megszámolható
[C or U]megszámolható vagy nem megszámolható
[+ singular or plural verb]+ egyes vagy többes számú ige

Melléknevek nyelvtani jelölései

[always before noun]mindig egy főnév előtt
[never before noun]főnév előtt soha

Az egyes jelölések a szócikkekben értelemszerűen kombinálva is előfordulhatnak.

Az angol szókincsfejlesztő

*Angol tanulószótár és szókincsfejlesztő a Közös Európai Referenciakeret A1–C2 szintű nyelvvizsgáinak referencia-szókincsével.

Társoldalak

Magyar nyelvtan

Nyelvóra oldalak

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.