6. Bizonyosság, kétség – A1–C2 (102) – altémák

Gyakorlatok

1. Bizonyosság (53) 2. Kétség, zavar, bizonytalanság (49)

1. Bizonyosság – A1–C2 (53) Példák
check
ellenőriz (1)
know
tud vmit, biztos vmiben (4)
reinforce
megerősít (átv.) (véleményt, érzést, elképzelést, stb.) (1)
swear
megesküszik vmire (biztos vmiben) (3)
verify
igazol (állítást, gyanút, stb.); ellenőriz
certainty
bizonyosság (1)
certainty
biztos, holtbiztos (dolog) (2)
check
ellenőrzés
conviction
meggyőződés (vmiben); hit (vallásos) (2)
reliability
megbízhatóság
certain
bizonyos vki vmiben (nincs kétsége) (1)
certain
bizonyos vmi (be fog következni/igaz) (2)
concrete
konkrét (biztos/tényeken alapuló) (1)
confident
biztos vmiben (2)
convinced
meg van győződve vmiről
convincing
meggyőző
definite
határozott, biztos
distinct
határozott (egyértelmű, biztos) (2)
firm
határozott, szilárd (biztos, fix, nem változó) (2)
indisputable
vitathatatlan
positive
bizonyos vmiben (4)
solid
szilárd, megbízható, megalapozott (4)
strong
erőteljes, szilárd (meggyőződés, érzés, hit, stb.) (7)
sure
biztos
undeniable
tagadhatatlan
undoubted
vitathatatlan (siker, képesség, tehetség, stb.)
certainly
minden bizonnyal (1)
conclusively
egyértelműen
definitely
határozottan, feltétlenül
firmly
határozottan, szilárdan (biztosan/fixen) (1)
specifically
kimondottan (kifejezetten/egyértelműen/részletesen) (2)
surely
bizonyára (1)
undeniably
tagadhatatlanul
unquestionably
kétségtelenül

Phrasal verbs:

check out ↔ sth leellenőriz vmit (1)

Phrases and idioms:

a safe bet biztos tipp

a sure thing biztos dolog

be sure of sth biztos vmiben

be sure to do sth biztosan, biztos (, hogy) (megtesz vmit)

beyond dispute vitán felüli, vitathatatlan

beyond/without a/the shadow of a doubt kétség sem férhet hozzá (teljesen biztos)

bound to do sth minden bizonnyal megtesz vmit/megtörténik vmi

for sure minden kétséget kizáróan

have (got) to do/be sth kell (hogy ...) (bizonyosság, meggyőződés kifejezése)

have no doubt nincs kétsége

have no hesitation in doing sth nem habozik (vmit megtenni), habozás nélkül megtesz vmit

in no uncertain terms félreérthetetlen módon/formában

know/say for certain bizonyosan tud/mond vmit (nincs kétsége)

make sure (that) feltétlenül (tegyen meg vmit); meggyőződik vmiről

no doubt nem kétséges (, hogy)

take it for granted biztosra vesz, számít vmire

there's no doubt nincs kétség

without (a) doubt kétségtelenül, egyértelműen

Kommunikációs szándékok: A bizonyosság fokainak kifejezése

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

33. Gondolkozás, megértés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.