Angol szókincs, alapszavak. Angol tanulószótár

Angol szókincs (A1–C2)

Az angol nyelvvizsgák szókincse. Angol tanulószótár és szókincsfejlesztő a Közös Európai Referenciakeret A1–C2 szintű referencia-szókincsével.

A referencia-szókincs azokat az általános angol szavakat és kifejezéseket tartalmazza, amelyek ismeretére az adott nyelvi szinten minden nyelvtanulónak szüksége van. A referencia-szókincs ismerete a sikeres angol nyelvvizsgához minden nyelvi szinten erősen ajánlott.

Az integrált angol tanulószótár és szókincsfejlesztő sokrétű funkcióival túlmutat az egyszerű szókártyás megoldásokon, és egyedülálló abban, hogy:

  • az angol nyelvtanuláshoz egy megbízható, standard szókincset nyújt a teljesen kezdő szinttől egészen a felsőfokig,
  • a teljes szókincs nyelvi szintenként és témakörönként is dinamikusan csoportosítható, és kétnyelvű tanulószótárba szervezve is lekérdezhető,
  • a témaköri felosztás a nyelv minden alapterületét lefedi, és a teljes referencia-szókincset könnyen áttekinthető és jól tanulható méretű csoportokba rendezi,
  • az angol szavak tanulását 25000 hangos példamondat segíti, a szavak kiejtése és írása együtt gyakorolható,
  • a tanuláshoz egyedi és kombinált nyelvi szintek is beállíthatók, és az alapszavakon túl a fontos kifejezések és anglicizmusok is a szókincs szerves részét képezik,
  • az angol alapszókincs intenzív elsajátításához az A1–C2 nyelvi szintek mellett külön Top 3000 szókincs is rendelkezésre áll (a beszélt nyelvben használt 3000 leggyakoribb angol szó egy praktikus szókincs lehet pl. az önálló nyelvtanulók és az angol nyelvterületen munkát vállalók számára).

Az angol tanulószótár és szókincsfejlesztő jól használható önállóan vagy bármely szintű angol nyelvtanfolyam segédeszközeként az angol nyelvvizsga szókincs gyors elsajátításához.

A nyelvtanárok az oldalt akár egy kiegészítő eszközként is felhasználhatják az alapszókincs oktatásának változatosabbá tételéhez. Az angol szókincsfejlesztő sokat segíthet az aktív szókincs fontos angol alapszavakkal történő bővítésében és a különböző tanfolyamok eltérő szókincsének kiegyenlítésében.

Az angol szókincs

A referencia-szókincs egy közös nyelvi alapnak tekinthető, amelyre a nyelvtanulás minden nyelvi szinten biztonsággal építhető.

Az Angol szókincs A1–C2 mintegy 7800 angol alapszó, 2600 kifejezés és 600 többszavas ige (phrasal verb) közel 14600 jelentését 700 témakörbe és 6 nyelvi szintbe besorolva tartalmazza. Az Angol szókincs A1–C2 a brit angolra (British English) alapozva készült.

A standard szókincs terjedelme elegendő ahhoz, hogy akár C2 szintig biztos alapokat nyújtson, ugyanakkor áttekinthető és kezelhető nagyságú marad az angol nyelvtanulók számára.

Az angol tanulószótár

Az Angol szókincs A1–C2 tanulószótárának az a célja, hogy a Közös Európai Referenciakeret A1–C2 szintű nyelvvizsgáinak szókincsét könnyen kereshetővé, áttekinthetővé és közvetlenül tanulhatóvá tegye az angol nyelvtanulók számára.

Az angol tanulószótár a mai modern angol nyelvhasználatot tükrözi (British English), és az angol kiejtéssel, részletes jelentésárnyalatokkal, magyarázatokkal, példamondatokkal önmagában is egy nagyon hasznos eszköz lehet az angol szavak tanulásához.

A magyar–angol tanulószótár a példamondatokkal sok segítséget adhat a helyes angol szóhasználathoz és a gyors angolra fordításhoz.

Hagyományos szótárként az integrált Angol webszótár jól kiegészíti a tanulószótárt.

Az angol szókincsfejlesztő

A szókincs elsajátítását a tanulószótárra épülő angol szókincsfejlesztő teszi lehetővé a szókincs leckékbe és témakörökbe sorolásával.

A témaköri felosztás az általunk kidolgozott, három szinten mintegy 700 fogalomkört tartalmazó Fogalmi Keretrendszeren (©) alapul.

A leckék szerinti besorolás a szókincs tanfolyamszerű, önálló elsajátításához nyújt segítséget. A leckéken egyszerűen sorban haladva az angol szavak tanulása jól tervezhető, és az előrehaladás is könnyen követhető (pl. az angol alapfokot az A1–B1 szint leckéi tartalmazzák).

A témakörök alapján az egy-egy témakörhöz tartozó szókincset lehet célzottan elsajátítani, ismételni, vagy elmélyíteni (pl. egy adott témára célzott érdeklődéskor, felkészüléskor, vagy egy nyelvtanfolyam hasonló témájú leckéjéhez kapcsolódva).

Az angolt tanulóknak javasoljuk a magyar szófajok és az angol szófajok gyors áttekintését. Ez a rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a további nyelvtanulás során.

Jó tanulást!

Az oldal az English Vocabulary Profile forrásainak felhasználásával készült. Ez a forrás a Cambridge Learner Corpus kiterjedt kutatásain alapul, és része az English Profile programnak, melynek célja, hogy olyan tényeket szolgáltasson a nyelvhasználatról, amelyek segítenek a jobb nyelvoktatási anyagok elkészítéséhez. Ezzel kapcsolatban további információk a http://www.englishprofile.org oldalon találhatók.

© 2014-2021 www.angolszokincs.com. Az oldallal kapcsolatos minden további jog (terjesztés, feldolgozás, platformra átdolgozás) fenntartva.

Német oldalak

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Önállóan németül

Német webszótár

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.