sem angolul

Sem angolul. Sem angol fordítása. Sem angol jelentése, sem angol példamondatok, sem angol szavak és kifejezések.

sem angolul – jelentések:

either adverb /ˈaɪ.ðər/ B1 sem; nem is (tagadó értelmű mondatban)

I don't eat meat and my husband doesn't either.

"I've never been to the States." "I haven't either."

The menu is boring at that restaurant and it's not cheap either.

neither adverb /ˈnaɪ.ðər/ B2 sem, se (... és vmi/vki más sem)

Jerry doesn't like it, and neither do I.

Her family wouldn't help her and neither would anyone else.

She's not very tall and neither is her husband.

nor adverb /nɔːr/ B2 se, sem (és ... sem)

"I don't like cats." "Nor do I."

I've never been to Iceland." "Nor have I."

I can't be at the meeting and nor can Andrew.

or conjunction /ɔːr/ 2 A2 sem, és nem is (egyik sem) (tagadás után)

Tim doesn't eat meat or fish.

She doesn't have a telephone or a computer.

sem angolul – kifejezések:

neither ... nor B2 sem ... sem (sem az egyik, sem a másik/sem ilyen, sem olyan)

Neither he nor his mother would talk to the police.

Their performance was neither entertaining nor educational.

*A szavakról további részletek az angol–magyar oldalon.

sem angolul – hasonló találatok:

none pronoun /nʌn/ B1 semennyi, semmi; egyik sem, egyikük sem

None of us smoke(s).

None of my children has/have blonde hair.

"I'd like some more cheese." "I'm sorry there's none left".

"Have you any idea how much this cost?" "None at all/None whatsoever."

neither determiner, pronoun /ˈnaɪ.ðər/ B2 egyik sem (a kettő közül egyik sem)

Luckily, neither child was hurt in the accident.

Neither of us had ever been to London before.

They gave us two keys, but neither worked.

"Which one would you choose?" "Neither."

sem angolul – hasonló kifejezések:

anything like B2 valamennyire is (kérdő mondatban), közel sem olyan (tagadó mondatban)

Does he look anything like his brother?

be no good or be not any/much good B2 nincs (semmi) értelme/haszna, semmit sem ér

Shoes are no good if they let in water.

Food aid isn't much good until the fighting stops.

be out of the question C2 ki van zárva, szó sem lehet róla

Providing more money is out of the question.

beyond/without a/the shadow of a doubt C2 kétség sem férhet hozzá (teljesen biztos)

He stole the money, without a shadow of a doubt.

certainly not C1 szó sincs róla, semmi esetre sem (rövid tagadó válasz)

"She's not exactly poor, is she?" "Certainly not."

"Will you be taking her there?" "Certainly not!"

far from it C1 távolról sem, éppen ellenkezőleg (informal)

He's not handsome - far from it.

hardly ever B1 szinte soha sem

We hardly ever go out these days.

I dread to think C2 rá sem merek gondolni

I dread to think what could have happened if we hadn't been wearing seat belts.

in no way/not in any way C1 sehogy sem, semmiképpen sem

This is in no way your fault.

needless to say C1 mondanom sem kell

Needless to say, it rained the whole time we were there.

none the happier/poorer/wiser, etc. C2 semmivel sem boldogabb/szegényebb/bölcsebb/stb.

She must have explained the theory three times, but I'm still none the wiser.

not a single thing B2 semmi sem

After the guests had gone, there wasn't a single thing left to eat.

not a/one C1 egy ... sem (hangsúlyozás)

Not one person came to hear him talk.

"You haven't heard from Nick, have you?" "Not a word."

not believe/understand/hear/say, etc. a word B1 nem hisz/ért/hall//mond/stb. egy szót sem

I don't believe a word he says.

not even B1 még akkor sem; még a ... sem

"I never cry." "Not even when you hurt yourself really badly?"

Nobody spoke, not even the children.

not half as good/bad/exciting, etc. B2 feleannyira sem olyan jó/rossz/izgalmas/stb. (informal)

Her new book's not half as good as the last one.

not nearly (as/so) C1 közel sem/sincs

It's not nearly as expensive as I thought.

There are not nearly enough jobs to go round.

not sleep a wink C2 egy szemhunyást/szemhunyásnyit sem aludt

I was so excited last night - I didn't sleep a wink.

not/never in your wildest dreams C2 legszebb álmaiban sem

Never in my wildest dreams had I thought I would be offered a starring role in Hollywood.

nowhere near C1 megközelítőleg/távolról sem

The house was nowhere near the sea.

It's nowhere near time for us to leave yet.

I'm nowhere near finishing the book - I'm only half-way through it.

He's nowhere near as tall as his sister.

on no account; not on any account C2 semmiképpen sem

On no account must these records be changed.

or not A2 ... vagy sem

Are you going to reply or not?

I still don't know whether she's coming or not.

wouldn't dream of doing sth C2 még álmában sem jutna eszébe vmi (helytelennek/értelmetlenek tart vmit)

I wouldn't dream of asking him for money.

*Sem angol fordítása, sem angol alapszavak és példamondatok az angol tanulószótárban. A szótárban a fordítás iránya automatikusan változik.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.