2. Beszédszervezés – A1–C2 (168) – altémák

Gyakorlatok
3. Pontosítás, árnyalás – A1–C2 (75) Példák
additionally
azonfelül
altogether
mindent egybevéve (3)
anyhow
különben is, egyébként is (előbbieknél fontosabb ok kiemelése) (3)
anyhow
legalábbis (előző kijelentés árnyalása, korrigálása) (4)
anyway
különben is, egyébként is (jelentősebb ok, tényező, stb. kifejezése) (3)
basically
alapjában véve (rövid magyarázat bevezetése) (1)
besides
azonkívül, azonfelül (az előzőhöz egy másik ok megemlítése) (1)
besides
vmin/vkin kívül, ráadásul (2)
effectively
gyakorlatilag (a valódi helyzet/következmény kifejezése) (2)
furthermore
továbbá, azonkívül (az előbb mondottakon túl)
ideally
ideális esetben (2)
just
csak (3)
merely
csak, csupán (nem többet értve alatta) (1)
moreover
azonfelül (ami még lényegesebb/fontosabb)
namely
azaz, mégpedig (az előbb mondottak kiegészítése)
purely
csupán, pusztán
rather
azaz, jobban mondva (a mondottak javítása, módosítása) (2)
respectively
illetve/külön-külön/rendben (az előzőleg említettek sorrendjében)
right
nos, rendben (mondat elején figyelem felkeltése/megértés kifejezése) (2)
simply
egyszerűen, csupán (2)
so
úgy (van) (visszautalás vmire, pl. rövid válaszban) (2)
then
azután (még) (az előbbieken túl) (4)
though
azonban (ált. mondat végén, az megelőző közlés kiegészítéseként)
vice versa
(és) fordítva (hivatkozás az előbb mondottak ellenkezőjére)
besides
vmin/vkin kívül
like
úgy, mint (2)
albeit
bár, habár (az előbb mondottak mérséklése/pontosítása)
or
azaz, vagyis (az előzőekben mondottak változtatása, helyesbítése) (4)
so
tehát, nos hát (a mondat elején, a mondatot az előzményekkel összekötve) (2)
well
nos, hát (kis szünet v. ellentmondás/kétely kifejezése)

Phrases and idioms:

after all végtére is, elvégre (az alátámasztása vminek)

all in all mindent egybevetve

all things considered mindent összevéve

among other things többek között

as a matter of fact tulajdonképpen, valójában (kiegészítő információ adásakor/a mondottak helyesbítéskor)

as a whole egészében véve

as the/its name implies ahogy a neve is sejteti/céloz rá

at all egyáltalán

at any rate legalább, mindenesetre (az biztos hogy ...)

at least legalábbis (az előző kijelentés árnyalása, pontosítása)

be the case ez a helyzet

by and large egészében véve (általában véve)

generally/personally, etc. speaking nagy általánosságban/részemről/stb. mondva

in a sense bizonyos értelemben

in actual fact valójában; tulajdonképpen

in any case azonkívül, azonfelül

in effect tulajdonképpen, gyakorlatilag

in essence lényegében

in itself önmagában (véve)

in other words azaz, más szóval

in practice gyakorlatilag

in principle elvben

in retrospect visszagondolva, visszatekintve

in short röviden (egy szóval)

in that abban hogy ..., azért mert (vmiért/vmilyen okból) (az előző kijelentés indoklása/magyarázása)

into the bargain ráadásul

mind you nem szabad elfelejteni (, hogy); az a helyzet (, hogy)

needless to say mondanom sem kell

not exactly nem egészen (nem teljesen igaz)

not to mention nem is szólva/beszélve ...

on balance mindent összevéve

on the whole egészében/általában véve

or anything vagy valami (hasonló)

or other valami, valamiféle, valami olyasféle (bizonytalanság kifejezése)

or whatever vagy valami olyasmi

so to speak mondhatni, hogy úgy mondjam (nem a szokásos értelemben véve/tréfásan)

such as (mint) például

sure enough és tényleg (ahogy mondta/ahogy várható volt)

that is (to say) azaz ... (pontosítása/kiegészítése az előbb mondottaknak)

the thing is... az a helyzet (, hogy) (válasz, megjegyzés, magyarázat bevezetése)

to all intents and purposes gyakorlatilag, tulajdonképpen

to be precise pontosabban

to cut a long story short hogy rövid legyek

to (the best of) my knowledge a (legjobb) tudomásom szerint

you see tudod/tudja ... (magyarázkodás/magyarázat vmire)

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

39. Gyakori szófordulatok – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.