1. Hasonlítás, fok, mérték A1C2 (279) – altémák

Gyakorlatok
6. Részben, kismértékben – A1–C2 (72) Példák
moderate
mérsékel; mérséklődik
delicate
finom (lágy, könnyed, gyengéd) (íz, illat, stb.), halvány (szín) (1)
faint
halvány, csekély (hang, szag, remény, mosoly, stb.); bátortalan, erőtlen
gentle
szelíd, könnyű (nem erős) (2)
middle
közép-, közepes (szint, mennyiség, méret) (2)
mild
enyhe, könnyű, szelíd, finom (nem heves/komoly/erős) (3)
narrow
szűk (átv.) (korlátozott) (2)
remote
halvány (csekély) (lehetőség, esély, stb.) (3)
soft
lágy, szelíd, halk (nem erőszakos/hangos/feltűnő) (3)
subtle
finom (nem erős/intenzív) (íz, szín, illat, stb.) (2)
superficial
felszínes, nagyjából vett (hasonlóság, elegancia, stb.) (2)
almost
majdnem
barely
alig, éppen hogy, éppen csak
basically
alapvetően, alapjában véve (jórészt, legnagyobbrészt) (2)
broadly
általában, nagyjából
enough
elég, eléggé (amennyire szükséges), eleget
essentially
alapvetően
half
félig, részben, felerészben
hardly
alig (1)
just
alig, épphogy, éppen hogy (4)
just
pont, pontosan, épp, éppen (5)
least
legkevésbé
less
kevésbé; kevesebbet
lightly
könnyedén, lágyan (1)
lightly
enyhén, egy kissé (2)
little
kevéssé (nem nagyon/nem eléggé)
merely
csupán, csak (nem olyan nagyon/lényegesen/hatásosan, stb.) (2)
moderately
mérsékelten
modestly
szerényen, mérsékelten; visszafogottan (1)
narrowly
alig, éppen hogy
nearly
majdnem
partially
részlegesen
partly
részben
practically
gyakorlatilag, szinte (csaknem, majdnem)
predominantly
túlnyomóan (javarészt/főleg)
primarily
elsősorban
rather
elég, eléggé (1)
slightly
egy kicsit/kissé
softly
halkan, lágyan, szelíden
somewhat
némileg; meglehetősen
sufficiently
eléggé (a szükséges mértékig)
superficially
felszínesen, felszínét tekintve; felületesen
virtually
jóformán (majdnem, csaknem) (1)

Phrases and idioms:

a bit egy kicsit

a bit of a change/fool/problem, etc. egy kis változás/probléma/stb. (nem fontos/komoly)

a little egy kicsit

a little bit egy kicsit

a matter of days/weeks/feet etc. mindössze napok/hetek/egy láb/stb. (kicsinység/rövidség hangsúlyozása)

a/some degree of sth bizonyos fokú/mértékű vmi

all but majdnem, csaknem

anything like valamennyire is (kérdő mondatban), közel sem olyan (tagadó mondatban)

comparative comfort/freedom/silence, etc. viszonylagos kényelem/szabadság/csönd/stb.

comparatively cheap/easy/little, etc. viszonylag olcsó/könnyű/kicsi/stb.

far from sth egyáltalán nem (vmi/vmilyen)

in a way; in some/many ways bizonyos tekintetben, bizonyos fokig

in part részben

just about körülbelül, nagyjából; majdnem (nem teljesen egészen)

more or less többé-kevésbé

none too clean/clever/pleased, etc. egyáltalán nem tiszta/okos/elégedett/stb.

not exactly easy/new/rich, etc. nem éppen könnyű/új/gazdag/stb. (tréfás/bosszús hangsúllyal)

not half as good/bad/exciting, etc. feleannyira sem olyan jó/rossz/izgalmas/stb.

not nearly (as/so) közel sem/sincs

not quite nem egészen

not too nem túl ...

not very good/tall/happy, etc. nem valami jó/magas/boldog/stb.

nowhere near megközelítőleg/távolról sem

pretty much/well nagyjából

reasonably good/successful/well, etc. elfogadhatóan/aránylag jó/sikeres/jól/stb. (nem kiemelkedő)

relatively good/bad/cheap, etc. aránylag jó/rossz/olcsó/stb.

sort of nagyjából, többé-kevésbé

to some extent/to a certain extent bizonyos mértékig

up to a point részben

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

27. Fok, mérték – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Magyar nyelvtan

Nyelvóra oldalak

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.