7. Hasznos, felesleges – A1–C2 (93) – altémák

Gyakorlatok

1. Hasznos, előnyös (48) 2. Hátrányos, felesleges (45)

2. Hátrányos, felesleges – A1–C2 (45) Példák
cost
kerül vmibe (átv.) (vmi veszteséget okoz) (2)
hit
súlyt vmit/vkit, árt vkinek/vminek (3)
waste
pazarol, elpazarol; veszteget, elveszteget
disadvantage
hátrány
downside
negatív oldala, hátulütője vminek
drawback
hátrány
loss
veszteség/kár (vki számára) (hátrány/kedvezőtlen hatás) (4)
waste
pazarlás (pénzé, időé, stb.) (1)
weakness
gyenge pont (2)
bad
rossz, nem szerencsés, nem kellő, nem alkalmas (4)
detrimental
káros (pl. hatás)
disruptive
zavart keltő, bomlasztó
ill
rossz, káros (2)
needless
felesleges, szükségtelen
negative
ártalmas (rossz hatású) (3)
pointless
értelmetlen, felesleges
redundant
felesleges (pl. van más/jobb helyette) (2)
senseless
értelmetlen; eszméletlen
unattractive
érdektelen, haszontalan; nem kívánatos (pl. tulajdonság) (2)
undesirable
nem kívánatos (hatás, következmény, viselkedés, stb.)
unfavourable
kedvezőtlen (elutasító) (bírálat, benyomás, stb.) (1)
unfavourable
kedvezőtlen (nem jó/problémás) (feltétel, körülmény, helyzet, stb.) (2)
unfortunate
szerencsétlen, sajnálatos (dolog, helyzet) (1)
unhelpful
haszontalan (2)
unnecessary
szükségtelen, felesleges
unwanted
felesleges
negatively
negatívan (ártalmasan)
unnecessarily
feleslegesen

Phrasal verbs:

write off ↔ sb/sth leír vkit/vmit, lemond vkiről/vmiről (nem fontos/hasznos vki/vmi)

Phrases and idioms:

a drain on sth nagy igénybevétel, érvágás (idő, erő, pénz, stb.)

adverse conditions/effect(s)/impact kedvezőtlen körülmények/hatások/befolyás/stb. (ártalmas/káros)

at a disadvantage hátrányos helyzet

at sb's expense a rovására, kárára vkinek

at the expense of sth a rovására vminek, a kárára vminek

be (like) water off a duck's back falra hányt borsó

be no good or be not any/much good nincs (semmi) értelme/haszna, semmit sem ér

be no use doing sth nincs értelme

be (of) no use haszontalan; hasznavehetetlen

be wasted on sb kár pazarolni vkire vmit

down the drain kidobott, elpocsékolt

get you nowhere vmi nem visz semmire

in vain hiába

the last person/thing, etc. az utolsó ember/dolog/stb. (a legkevésbé várt/kívánt/szükséges vki/vmi)

the matter baj (vkivel/vmivel)

to spare nélkülözhető, fölösleges (idő, pénz, stb.)

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

29. Értékelés, minősítés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.