go jelentése a tanulószótárban. go magyarul

go magyarul: verb, noun

*Go jelentése, go magyarul, go magyar fordítás. Go jelentése magyarul, go kiejtése, hangos példamondatok, kifejezések.

go verb /gəʊ/ *(going, went, gone)

1 megy (gyalog/vmivel) [I]

He went into the house.

Where did Helena go?

I'd like to go to Japan.

Are you going by train?

Does this train go to Newcastle?

2 megy vhova (vmilyen határozott céllal) (gyalog/vmivel) [I]

Let's go for a walk.

I have to go and pick the kids up now.

3 eltűnik, elfogy [I]

The food had gone by the time we got to the party.

When I turned round, the man had gone.

4 megy vmihez, jól illik vmihez (színben, stílusban, ízben, stb.) [I]

That top doesn't go with these trousers.

This jacket and skirt don't go together do they?

5 vezet vhová (pl. út) [I]

This road goes to Birmingham.

6 hangzik vhogy (pl. történet, dal, stb.) [I or T]

I can't remember how his latest song goes.

7 megy, múlik, elmúlik (idő) [I]

The day went very quickly.

8 vmilyen hangot ad, mozog vhogy (pl. állat) [I or T]

A cat goes 'Miaow'.

"Your dog's behaving oddly!" - "He goes like that when he wants some food."

9 megy, jár, működik (gép, óra, stb.) [I]

Did you get the car going?

go jelentése – kifejezések:

be going to do sth (várhatóan) be fog következni vmi

It's going to snow tonight.

They're going to have their first baby in June.

be going to do/be sth szándékozik

I'm going to call her tonight.

I'm going to be a dancer when I grow up.

go badly/well, etc. rosszul/jól megy vmi (alakul vmi vhogy)

My exams went really well.

"How did your interview go?" - "Rather badly!"

Something's gone wrong with my computer.

go bald/blind/grey, etc. megkopaszodik/megvakul/megőszül (vmilyenné válik)

He went bald in his twenties.

go running/swimming, etc. futni/úszni/stb. megy

We went skating yesterday.

We're going camping on Friday.

go so far as to do sth odáig megy hogy

He even went so far as to stop her using the telephone.

go too far túl messzire megy (átv.)

He's said some stupid things in the past, but this time he's gone too far.

go wrong elromlik; hibát követ el

Something's gone wrong with my computer.

it goes without saying magától értetődik

It goes without saying that smoking is harmful to your health.

keep sb going mozgásban/működésben tart (rövid időre ellát vmi szükséges dologgal)

Dinner is at eight, but I had an apple to keep me going.

to go még hátra van (idő, elintéznivaló, távolság, stb.)

There are only two weeks of term to go.

go jelentése – többszavas igék:

go ahead

1 nekilát vminek, elkezd vmit; elkezdődik, megkezdődik

We now have permission to go ahead with the project.

The vote will go ahead today as planned.

2 csak tessék! csak rajta! csináld csak! folytasd csak! (engedély, biztatás)

"Can I borrow your book?" - "Yes, go ahead."

go away

1 elmegy (egy helyről)

Just go away and leave me alone, will you?

2 elmegy, elutazik vhova (pl. nyaralni)

We're going away for a few weeks in the summer.

go back visszamegy, visszatér vhova

When are you going back to Paris?

It had started to rain so I went back for my keys.

Is she well enough to go back to work?

go by

1 múlik, telik (idő)

The days went by really slowly.

2 elhalad

A green sports car went by.

go down

1 lemegy, csökken (pl. ár, hőmérséklet, stb.)

House prices have gone down recently.

2 lemegy (pl. nap); elsüllyed (pl. hajó)

I sat with Ken and Olga and watched the sun go down.

3 vmilyen fogadtatásban részesül (pl. terv); emlékeznek rá vhogy

I don't think my plan will go down well at all.

This will go down as one of the most exciting soccer matches ever played.

go down with sth megkap, elkap (betegséget)

All of us who swam that day have gone down with heavy colds.

go for sth

1 választ vmit

I don't know whether to go for the fish or the steak.

2 hajt/ráhajt vmire (megpróbál megszerezni/elérni vmit) (informal)

He'll be going for his fifth Olympic gold medal.

"I'm going to apply for that job." "Yeah, go for it!"

go in bemegy

I looked through the window but I didn't go in.

go into sth

1 belekezd (egy foglalkozásba/munkakörbe)

What made you decide to go into politics?

2 belemegy vmibe (átv.) (ráfordításra kerül) (pl. egy termékbe, tevékenységbe)

A lot of effort has gone into producing this play.

3 belemegy, részletez (részletekbe bocsátkozik)

We'll go into the matter fully when we meet.

go off

1 távozik, eltávozik vhova

They've gone off to the pub.

2 elmegy, kikapcsol (nem működik tovább) (pl. fűtés, világítás)

The heating goes off at 10 o'clock.

3 megszólal (pl. riasztó, vekker, stb.); durran, csattan

His car alarm goes off every time it rains.

4 megromlik (élelmiszer)

That milk will go off if you don't put it in the fridge.

5 felrobban (bomba); elsül (puska)

A bomb went off in the building, killing three people.

go off sth/sb már nem kedvel/szeret vkit/vmit

I've gone off meat.

go on

1 folytatódik

The meeting went on until six o'clock.

The path seemed to go on forever.

I know she's upset about losing her job, but life must go on.

2 történik

Why aren't they here yet? What's going on?

3 folytat (továbbcsinál)

We can't go on living like this.

She went on talking as though nothing had happened.

4 folytat (kis szünet után továbbmond)

He paused and then went on with his story.

5 (hosszan, unalmasan) beszél vkiről/vmiről, egyfolytában beszél

I wish she'd stop going on about her boyfriend.

go out

1 elmegy (szórakozni, kirándulni, stb.)

Are you going out tonight?

2 jár vkivel (párkapcsolatban van)

I've been going out with Peter for a year.

Dan and I have been going out together for over two years now.

3 kialszik, elalszik (pl. tűz, fény)

Shall I put some more wood on the fire or let it go out?

go over sth (gondosan) átnéz/átgondol vmit (írást, számítást, stb.)

I'm just going over these figures one more time.

go through sth

1 keresztülmegy vmin, átél (kellemetlenséget)

She's going through a difficult time with her job.

2 átkutat, átnéz vmit (vmit keresve)

A customs officer went through my suitcase.

go through with sth véghezvisz, végig csinál vmit (nehéz/kellemetlen dolgot)

He was too scared to go through with the operation.

go up

1 felmegy, emelkedik (átv.) (ár, hőmérséklet, stb.)

Food prices keep going up.

2 felrobban, levegőbe repül; leég (pl. ház)

There was a loud bang, and then the building went up in flames.

go without (sth) nélkülöz vmit

They went without food for four days.

go noun /gəʊ/ [C] plural: goes

1 a sora vkinek (ő következik) (pl. játékban); lehetőség (vminek a megtételére/használatára)

It's your go, Michael.

Please can I have a go on your bike?

2 próbálkozás

"This jar is impossible to open." "Here, let me have a go."

go jelentése – kifejezések:

make a go of sth sikerül vkinek vmi, sikeres vmiben

They're determined to make a go of their business.

touch and go (idiom) bizonytalan/kiszámíthatatlan (helyzet/ügy)

The doctor says it is touch and go whether Mary will recover.

*Go magyarul, go jelentése, go példamondatok az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.