6. Bizonyosság, kétség – A1–C2 (102) – altémák

Gyakorlatok

1. Bizonyosság (53) 2. Kétség, zavar, bizonytalanság (49)

2. Kétség, zavar, bizonytalanság – A1–C2 (49) Példák
cloud
elhomályosul; elhomályosít (megzavar/összezavar vmit/vkit)
confuse
összezavar vkit/vmit (1)
doubt
kételkedik vmiben (bizonytalankodik) (1)
hesitate
tétovázik, habozik
plant
beültet (átv.) (kétséget, gondolatot, stb.) (2)
puzzle
zavarba ejt, fejtörést okoz
question
megkérdőjelez vmit, kételkedik vmiben (2)
weaken
elgyengül (elbizonytalanodik); elgyengít (elbizonytalanít) (2)
ambiguity
kétértelműség, félreérthetőség
challenge
megkérdőjelezés (2)
confusion
zavar (nem ért vmit); összecserélés (1)
confusion
zavarodottság (nem tud világosan gondolkodni) (3)
doubt
kétség, kétely
hesitation
tétovázás, habozás
muddle
zűrzavar
question
kérdés, kétely (4)
reservation
fenntartás, kétség (2)
uncertainty
bizonytalanság
ambiguous
kétértelmű, félreérthető
confused
zavarodott (ember) (1)
confused
zavaros (nehezen érthető) (2)
confusing
zavaros (nehezen érthető), zavarba ejtő
doubtful
bizonytalan, határozatlan vmiben; kételkedő (2)
dubious
kétes, gyanús, félreérthető (bizonyíték, előélet, érvelés, stb.) (1)
dubious
bizonytalan (vmivel kapcsolatban), kétkedő (2)
lost
elveszett (tanácstalan, összezavarodott) (3)
misleading
félrevezető, megtévesztő
muddled
összezavarodott, zavaros (gondolkodás, értelem, stb.)
puzzled
értetlen, zavart
questionable
kérdéses, bizonytalan (1)
sceptical
szkeptikus, kételkedő
uncertain
bizonytalan vki (nem tud dönteni), nem biztos vmiben (1)
uncertain
bizonytalan vmi (nem ismert/nem teljesen biztos) (2)
unclear
nem világos (nem egyértelmű, zavaros)
unsure
bizonytalan (vki vmiben)
vague
bizonytalan, pontatlan (elképzelés, leírás, stb.) (1)
vague
bizonytalan, értetlen (vki) (2)
weak
gyenge (nem meggyőző) (indok, érv, kifogás) (6)
vaguely
bizonytalanul

Phrases and idioms:

at a loss tanácstalan

be in doubt kétséges, bizonytalan vmi; bizonytalankodó (vki)

be in two minds nem tud dönteni (vmiről), habozik

be unclear about sth nem világos számára vmi

be/hang in the balance bizonytalan

cast doubt on sb/sth kétségbe von vmit, megkérdőjelez vmit

I suppose azt hiszem (bizonytalanság kifejezése)

in the dark bizonytalanságban (tart vkit)

not think straight nem gondolkodik világosan

touch and go bizonytalan/kiszámíthatatlan (helyzet/ügy)

Kommunikációs szándékok: A bizonyosság fokainak kifejezése

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

33. Gondolkozás, megértés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.