let jelentése a tanulószótárban. let magyarul

let angolul a tanulószótárban.

let magyarul: verb

*Let jelentése, let magyarul, let magyar fordítás. Let jelentése magyarul, let kiejtése, hangos példamondatok, kifejezések.

let verb /let/ *(letting, let, let)

enged, megenged, hagy (vmit megtenni/megtörténni) [T]

She wanted to go but her parents wouldn't let her.

He decided to let his hair grow long.

Let your shoes dry completely before putting them on.

I'm letting you stay up late, just this once.

Don't let it worry you.

let jelentése – kifejezések:

let alone nemhogy a ..., nem is beszélve arról (, hogy ...) (még az előbbinél is lehetetlenebb)

You couldn't trust her to look after your dog, let alone your child.

let go (of sb/sth) elenged vkit/vmit (nem tart/fog tovább)

Hold onto the rope and don't let go!

I let go of the feather and it floated to the ground.

let go (of sth) hagy vmit, továbblép vmin (nem foglalkozik tovább vele)

I have tried to let go of the past.

You've been storing up these feelings for years, and it's time to let go now.

let me/us hadd ... (segítség felajánlása)

Let me carry your cases.

let off steam (idiom) kiengedi a gőzt (átv.) (levezeti a feszültséget)

The children need to run around and let off steam.

let sb know (sth) értesít vkit

Let me know if you're coming to the party.

Can you still come on Friday? Please let me know.

I'll let you know when we've fixed a date for the meeting.

let sb/sth in/past/through, etc. beenged/átenged/keresztülenged vkit/vmit (enged vkit vhová)

They won't let us past the gate.

The roof lets in a lot of rain.

let your guard down (idiom) hagyja a figyelmét/éberségét lankadni

He's worried that if he lets his guard down that his staff will start to become lazy.

let your hair down (idiom) elengedi magát, felenged (társaságban) (informal)

I'd love to see Clare let her hair down for once.

let's felszólító mód tsz. 1. személy (javaslat, indítvány kifejezése)

After the film, let's go out to dinner.

Let's not argue.

let's face it el kell fogadnunk, tudomásul kell vennünk

Let's face it, none of us are getting any younger.

let jelentése – többszavas igék:

let down ↔ sb csalódást okoz vkinek; cserbenhagy vkit

I've promised to go to the party with Beth and I feel I can't let her down.

let off ↔ sb elenged (büntetés nélkül/kis büntetéssel), futni hagy vkit

Instead of a prison sentence they were let off with a fine.

You won't be let off so lightly the next time.

let out ↔ sb/sth kienged vkit/vmit (pl. zárt helyről)

I heard a voice from the cupboard shouting "Let me out!"

*Let magyarul, let jelentése, let példamondatok az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.