3. Jog, bíróság – A1–C2 (88) – altémák

Gyakorlatok

1. Törvény, bíróság (25) 2. Tárgyalás, eljárás (22) 3. Büntetés, ítélet (41)

3. Büntetés, ítélet – A1–C2 (41) Példák
convict
elítél, bűnösnek mond ki (bíróság)
execute
kivégez (elítéltet) (1)
fine
bírságol, megbírságol
free
szabadon enged vkit/vmit
guard
őriz vkit (meg ne szökjön) (2)
hang
felakaszt (embert) (2)
imprison
bebörtönöz
punish
büntet, megbüntet
release
elenged, kienged, szabadon bocsát (pl. foglyot) (1)
sentence
ítél, elítél vkit (jog)
serve
(börtönbüntetést) tölt (5)
uphold
jóváhagy, helybenhagy (bíróság döntést) (1)
cell
cella, zárka (2)
conviction
elítélés (bíróság által) (1)
fine
bírság, pénzbírság
guilt
bűnösség (2)
imprisonment
börtönbüntetés
innocence
ártatlanság (bűnügyben) (1)
jail
börtön
penalty
büntetés (1)
prison
börtön
prisoner
rab, fogoly
punishment
büntetés, megbüntetés
release
szabadulás, kiszabadulás; szabadon engedés (pl. fogolyé) (2)
ruling
hivatalos döntés
sanction
szankció, büntetőintézkedés
sentence
ítélet (2)
verdict
(bírósági) ítélet, (hivatalos) döntés; vélemény
criminal
bűnügyi; bűnös (cselekedet)
free
szabad (szabadlábon van) (4)
guilty
bűnös, vétkes (megszegte a törvényt) (2)
innocent
ártatlan, nem bűnös (1)
lenient
elnéző, enyhe (pl. büntetés)
innocently
ártatlanul

Phrasal verbs:

get away with sth megúszik vmivel vmit (büntetést, lehordást, stb.)

let off ↔ sb elenged (büntetés nélkül/kis büntetéssel), futni hagy vkit

Phrases and idioms:

behind bars rács mögött (börtönben)

find sb guilty/not guilty bűnösnek/ártatlannak talál (bíróság)

put sb to death kivégez

set sb/sth free szabadon enged vkit/vmit

wrongly accused/convicted/imprisoned, etc. ártatlanul/igazságtalanul vádolt/elítélt/bebörtönzött/stb.

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

19. Jog, törvény – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.