1. Nyelv – A1–C2 (139) – altémák

Gyakorlatok

1. Nyelv, nyelvhasználat (57) 2. Nyelvtani fogalmak (59) 3. Betűk, írásjelek (23)

1. Nyelv, nyelvhasználat – A1–C2 (57) Példák
coin
új szót/kifejezést alkot
interpret
tolmácsol (másik nyelvre) (1)
mean
jelent vmit (vmilyen jelentése van) (1)
pronounce
kiejt (hangot, szót, stb.)
say
mond (szavakat) (1)
speak
beszél (vmilyen nyelven) (2)
stress
hangsúlyoz (pl. szótagot) (2)
translate
fordít, lefordít (másik nyelvre) (1)
use
használ (szót, kifejezést) (3)
accent
kiejtés, akcentus (1)
definition
meghatározás, definíció (szó/kifejezés jelentésének leírása/magyarázata) (1)
dialect
nyelvjárás
dictionary
szótár; lexikon
expression
(nyelvi) kifejezés (szóhasználat, beszédfordulat) (1)
first language
anyanyelv
fluency
gördülékenység (beszéd, stílus)
idiom
kifejezés, idióma
jargon
szakmai nyelv, zsargon
language
nyelv (angol, magyar, stb.) (1)
language
nyelv (az írott/beszélt nyelv) (2)
language
nyelv (tudományos/szakmai) (3)
metaphor
hasonlat
native speaker
anyanyelvi beszélő (a nyelvet anyanyelveként használó ember)
pronunciation
kiejtés (szóé, betűé, nyelvi)
proverb
közmondás
register
nyelvi regiszter (pl. formális, informális)
saying
szólásmondás
sense
értelem, vminek az értelme (szóé, kifejezésé) (5)
sentence
mondat (1)
slang
szleng
speaker
vmilyen nyelven beszélő/tudó ember (2)
stress
hangsúly (szó-, mondat-) (2)
synonym
rokon értelmű szó, szinonima
term
kifejezés, szakkifejezés (2)
translation
fordítás (másik nyelvre) (folyamat/lefordított szöveg)
usage
nyelvhasználat (1)
use
használat (szóé egy jelentésben) (3)
vocabulary
szókincs, a szókincse vkinek (1)
vocabulary
szókincs (nyelvé/témaköré) (2)
word
szó
bilingual
kétnyelvű (szótár, oktatás, stb.); két nyelven beszélő
fluent
folyékony (nyelvtudás) (1)
fluent
gördülékeny (beszéd, stílus) (2)
linguistic
nyelvi; nyelvészeti
literal
eredeti, nem átvitt (jelentés, értelem); szó szerinti (fordítás)
short
a rövidítése vminek (pl. névé) (4)
synonymous
rokon értelmű (hasonló/azonos jelentésű szavak) (2)
verbal
szóbeli, verbális (készség, képesség, stb.) (1)
fluently
folyékonyan
literally
szó szerint; a szó szoros értelmében
for
jelent (jelentése van) (9)

Phrasal verbs:

stand for sth a rövidítése vminek (2)

Phrases and idioms:

broken English/Spanish, etc. tört angol/spanyol (gyenge nyelvtudás/használat)

foul language durva/közönséges beszéd

mother tongue anyanyelv

strong language erős/durva kifejezések

your native language/tongue az anyanyelve

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

40. Nyelv, nyelvtan – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.