mean jelentése

mean jelentése: verb, adjective

Mean jelentése. Mean magyarul. Mean magyar fordítás, mean jelentése magyarul, hangos példamondatok, kifejezések. A szótárban a fordítás iránya automatikusan változik.

mean verb /miːn/ [T] *(meant, meant)

1 jelent vmit (vmilyen jelentése van)

What does 'gather' mean?

The red light means stop.

2 úgy érti (, hogy); azt akarja mondani (, hogy)

I didn't mean that as a criticism.

That's what I meant when I said he's been acting oddly.

What exactly do you mean by 'old-fashioned'?

3 jelent/számít vmit vkinek, fontos vmi vki számára

It wasn't a valuable picture but it meant a lot to me.

Possessions mean nothing to him.

4 szándékozik/akar (csinálni vmit); szán vmit vkinek/vmire

I'm sorry if I offended you - I didn't mean any harm.

Sorry, I didn't mean to interrupt!

5 jelent vmit (vmi eredménye/következménye van)

Lower costs mean lower prices.

These changes will mean better health care for everyone.

Advances in electronics mean that the technology is already available.

If we want to catch the 7.30 train, that will mean leaving the house at 6.00.

mean jelentése – kifejezések:

be meant for sb/sth szánják vminek/vkinek

These toys are really meant for babies.

be meant to do sth tennie kell vmit (a helyes/szükséges cselekvés számára)

You're meant to shake the bottle first.

He's not meant to drive any more.

be meant to do sth a rendeltetése vminek (pl. egy eszköznek)

The belt is meant to hold you in.

have been meaning to do sth szándékában áll (egy ideje már akar/tervez vmit)

I've been meaning to call you for weeks.

I mean úgy értem, vagyis (tévedés javítása)

We went there in May - I mean June.

mean well jót akar

I know my parents mean well, but I wish they wouldn't interfere.

mean adjective /miːn/

1 zsugori

He's too mean to buy her a ring.

My landlord's very mean with the heating - it's only on for two hours each day.

2 undok

Stop being so mean to me!

She just said it to be mean.

3 átlag, átlagos [always before noun]

Their mean age at death was 84.6.

mean jelentése – kifejezések:

be no mean feat nem kis/megvetendő teljesítmény

Learning to ski at 60 is no mean feat!

mean – szócsalád:

* Mean magyarul, mean alapjelentései, mean példamondatok az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.