sense jelentése

sense jelentése: noun, verb

Sense jelentése. Sense magyarul. Sense magyar fordítás, sense jelentése magyarul, hangos példamondatok, kifejezések. A szótárban a fordítás iránya automatikusan változik.

sense noun /sents/

1 érzés, érzet (lelki átélése/megértése vminek) [no plural]

Did you get any sense of what they might do?

Living out in the country gave us a great sense of freedom.

2 (józan) ész, értelem, ítélőképesség [U]

I hope they'll have the (good) sense/have enough sense to shut the windows before they leave.

There's no sense in waiting - the next train isn't for two hours.

3 érzék vmihez [no plural]

He's got a good sense of direction and hardly ever uses a map.

good business sense

4 érzék, érzékszerv (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) [C]

With her keen sense of smell, she could tell if you were a smoker from the other side of the room.

My cold is so bad I've lost my sense of smell/taste.

5 értelem, vminek az értelme (szóé, kifejezésé) [C]

They are not immigrants, at least not in any sense that I understand.

The packaging is green - in both senses of the word.

Security defined in the broad/broadest sense of the term means getting at the root causes of trouble and helping to reduce regional conflicts.

sense jelentése – kifejezések:

a sense of humour humorérzék

Carol has a wicked sense of humour.

in a sense bizonyos értelemben

In a sense, he's right.

make sense van értelme

He's written me this note but it doesn't make any sense.

make sense ésszerű

It makes sense to buy now while prices are low.

make sense of sth kibogozza vminek az értelmét

I'm trying to make sense of this document.

see sense belát vmit

We talked to her for an hour, but we couldn't make her see sense.

sense verb /sents/ [T]

megérez vmit (ösztönösen)

Although she said nothing, I could sense her anger.

He sensed something was about to happen.

He sensed (that) his guests were bored, although they were listening politely.

Could you sense what was likely to happen?

sense – szócsalád:

* Sense magyarul, sense alapjelentései, sense példamondatok az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.