1. Nyelv – A1–C2 (139) – altémák

Gyakorlatok

1. Nyelv, nyelvhasználat (57) 2. Nyelvtani fogalmak (59) 3. Betűk, írásjelek (23)

2. Nyelvtani fogalmak – A1–C2 (59) Példák
take
vonz vmit (nyelvtan) (15)
adjective
melléknév (nyelvtan)
adverb
határozószó (nyelvtan)
article
névelő (nyelvtan) (2)
clause
tagmondat (nyelvtan)
collocation
szókapcsolat, állandósult szószerkezet (nyelvtan)
comparative
középfok (nyelvtan)
conjunction
kötőszó (nyelvtan)
consonant
mássalhangzó (nyelvtan)
construction
szerkezet (szó-, mondat-) (nyelvtan) (3)
count noun
megszámolható jelentésű főnév (nyelvtan)
definite article
határozott névelő (nyelvtan)
determiner
determináns (nyelvtan)
ending
végződés (szó végződése) (nyelvtan) (2)
form
alak (nyelvtan) (2)
gender
nem (nyelvtan) (hímnem, nőnem, semlegesnem) (2)
gerund
igéből '-ing' végződéssel képzett főnév (-ás, -és képző) (pl. látás, nézés) (nyelvtan)
grammar
nyelvtan
imperative
felszólító mód (nyelvtan)
indefinite article
határozatlan névelő (nyelvtan)
infinitive
főnévi igenév (nyelvtan)
modal verb
módbeli segédige (nyelvtan)
noun
főnév (nyelvtan)
object
tárgy (nyelvtan) (2)
phrasal verb
többszavas ige (ige és elöljárószó/határozószó önálló jelentéssel rendelkező együttese) (nyelvtan)
phrase
kifejezés (nyelvtan)
plural
többes szám (nyelvtan)
prefix
előtag (nyelvtan)
preposition
elöljáró, elöljárószó (nyelvtan)
pronoun
névmás (nyelvtan)
proper noun
tulajdonnév (nyelvtan)
singular
egyes szám (nyelvtan)
subject
alany (nyelvtan) (2)
suffix
toldalék (nyelvtan)
superlative
felsőfok (nyelvtan)
syllable
szótag (nyelvtan)
tense
igeidő (nyelvtan)
the first person
első személy (nyelvtan)
the second person
második személy (nyelvtan)
the third person
harmadik személy (nyelvtan)
uncountable noun
megszámlálhatatlan (főnév) (nyelvtan)
verb
ige (nyelvtan)
vowel
magánhangzó (nyelvtan)
active
aktív, cselekvő (nyelvtan) (2)
continuous
folyamatos (igeidő) (nyelvtan) (1)
grammatical
nyelvtani; nyelvtanilag helyes
intransitive
tárgyatlan (ige) (nyelvtan)
irregular
rendhagyó (nyelvtan) (1)
negative
tagadó (nyelvtan) (1)
passive
passzív/szenvedő (szerkezet) (nyelvtan) (1)
possessive
birtokos (eset, névmás, stb.) (nyelvtan) (1)
regular
szabályos (nem rendhagyó) (nyelvtan) (2)
singular
egyes számú (nyelvtan)
transitive
tárgyas (ige) (nyelvtan)

Phrases and idioms:

the future jövő idő (nyelvtan)

the passive passzív/szenvedő alak (nyelvtan)

the past az ige múlt idejű alakja (nyelvtan)

the perfect (tense) befejezett (igeidő) (nyelvtan)

the present jelen idő (nyelvtan)

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

40. Nyelv, nyelvtan – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.