1. Érzések, érdeklődés, ijedség – A1–C2 (151) – altémák

Gyakorlatok

1. Érzések, érzelmek (72) 2. Érdeklődés, kíváncsiság (26) 3. Riadalom, ijedség (53)

1. Érzések, érzelmek – A1–C2 (72) Példák
affect
hatással van vkire (érzelmileg) (2)
grip
elfog, magával ragad (érzés) (2)
inspire
vmilyen érzést/gondolatot ébreszt vkiben (2)
move
meghat vkit (4)
overwhelm
eláraszt, elönt (pl. érzelem); legyőz, fölébe kerekedik vkinek
touch
megérint, meghat, megindít (érzelmileg) (3)
understand
ért, megért vkit (vki érzéseit) (3)
atmosphere
légkör, hangulat (1)
climate
légkör/hangulat, klíma (2)
emotion
érzelem
feeling
érzés, érzelem (1)
heart
szív (átv.) (2)
humour
hangulat, kedv (2)
mood
hangulat, kedv
outlet
levezetés (érzelemé, energiáé stb.) (2)
passion
szenvedély; indulat
scar
lelki sérülés; nyom (vmilyen megrázkódtatásé) (2)
sense
érzés, érzet (lelki átélése/megértése vminek) (1)
sensibility
érzékenység; fogékonyság
sensitivity
érzékenység, kényesség (vmire) (2)
spirit
szellem, hangulat; kedv (1)
temper
kedv, hangulat; indulatos természet
deep
mély, mélységes (érzelem) (3)
emotional
érzelmi, lelki (1)
emotional
heves érzelmeket kiváltó; érzelgős (2)
infectious
ragályos (átv.) (másokra gyorsan átterjedő) (nevetés, lelkesedés, stb.) (2)
inner
belső, titkolt (érzés, érzelem, gondolat) (2)
moving
megható (eset, beszéd, történet, stb.)
passionate
szenvedélyes; heves
profound
mély, mélységes (erős, intenzív) (érzés) (bűntudat, szomorúság, bánat, stb.) (2)
psychological
pszichés; pszichológiai
sentimental
érzelgős, szentimentális (1)
sentimental
érzelmi (érték, kötődés, stb.) (2)
speechless
elnémult (dühtől, meglepetéstől, csodálattól, stb.)
spiritual
lelki, szellemi; vallási
emotionally
érzelmileg, lelkileg; elérzékenyülten
inside
belül (a lelkében) (2)
passionately
szenvedélyesen
psychologically
lélektanilag
spiritually
lelkileg, szellemileg

Phrasal verbs:

come over sb elfog vmi vkit (érzés/érzelem)

can't/couldn't get over sth nem tudja túltenni magát vmin

pour out ↔ sth kiönt (átv.) (bánatát, szívét, haragját, stb.)

Phrases and idioms:

a bundle of energy/nerves tele energiával/idegességgel (csupa energia/tiszta ideg)

a display of affection/anger, etc. vonzalom/harag/stb. kimutatása

a wave of hatred/enthusiasm/sadness, etc. (hirtelen) gyűlölet/lelkesedés/szomorúság/stb. hullám

at heart a szíve mélyén

be bursting with confidence/joy, etc. szétpukkad az önbizalomtól/örömtől/stb.

be consumed by/with sth elemészti vmi

be overcome by excitement/fear/sadness, etc. hatalmába keríti/elfogja az izgalom/félelem/szomorúság/stb.

bored/scared/worried, etc. stiff halálosan/baromian unatkozik/megrémül/aggódik/stb.

bubble (over) with confidence/enthusiasm, etc. boldogan sugárzik a reménytől/lelkesedéstől/stb.

deadly dull/serious, etc. halálosan unalmas/komoly/stb.

deep down a lelke mélyén

derive comfort/pleasure, etc. from sth vigaszt/örömet/stb. nyer vmiből

feel like/as if úgy érzi mintha ...

feelings (az) érzések

fill sb with anger/joy/pride, etc. haraggal/örömmel/büszkeséggel/stb. tölt el vkit

frame of mind lelkiállapot, hangulat

go/run deep mélyen bevésődött (pl. vmilyen érzés)

in good/high/low, etc. spirits jókedvű, rosszkedvű, stb.

in your heart szíve legmélyén (igazán, valóban)

laugh/shout/scream, etc. your head off halálra neveti/kiabálja/sikítozza/stb. magát

lose interest/patience, etc. elveszti az érdeklődését/türelmét/stb.

make your blood boil felforr tőle a vére

overflow with confidence/happiness/love, etc. csordultig van bizakodással/boldogsággal/szerelemmel/stb.

raise hopes/fears/doubts, etc. reményt/félelmet/kétséget/stb. vált ki

sound angry/happy/rude, etc. dühösnek/boldognak/durvának/stb. hangzik/tűnik vki

take pleasure/pride/an interest, etc. örömet talál vmiben/büszkévé teszi vmi/érdeklődést kelt benne vmi, stb.

take sth to heart a szívére/lelkére vesz vmit (felzaklatja vmi, komolyan vesz vmit)

to sb's disappointment/relief/surprise, etc. a csalódására/megnyugvására/meglepetésére/stb. vkinek

with all your heart (tiszta) szívből

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

34. Érzések, hangulat – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.