2. Mód, eszköz, ok – A1–C2 (159) – altémák

Gyakorlatok

1. Mód, eszköz (50) 2. Ok, cél, indok (67) 3. Hatás, következmény (42)

2. Ok, cél, indok – A1–C2 (67) Példák
serve
szolgál vmilyen célra (3)
target
céloz, megcéloz (átv. is) (piacot, közönséget, stb.)
cause
ok (egy esemény oka) (1)
cause
ok, indok (vmire) (3)
grounds
ok, indok (1)
justification
indok
motivation
motiváció, indíték (2)
motive
indíték, indítóok, cél
point
értelem, cél, az értelme/célja vminek (5)
purpose
cél, rendeltetés (tevékenységé, dologé) (1)
reason
ok, oka vminek (1)
target
célpont (átv.) (kritikáé, szemrehányásé, stb.) (3)
dedicated
egy adott célra készült/szolgáló/használt (2)
especially
kifejezetten (egy személynek/célból/okból, stb.) (2)
hence
ebből eredően, ezért
somehow
valahogy, valahogyan (nem világos ok miatt) (2)
specially
külön, kifejezetten (egy adott céllal/szándékkal); különösen, különösképpen
why
miért? (1)
why
miért; (az) amiért (utalás okra) (2)
after
miután, mivel hogy (az említett ok miatt/oknál fogva) (5)
at
-on, -en, -ön, (valamiért, valami miatt) (érez vhogy) (5)
because of
miatt
behind
vmi van/rejlik vmi mögött (vmi ok, magyarázat, stb.) (4)
for
-ra, -re (vmilyen célra) (3)
for
-ért (vmi megszerzése/elérése végett) (4)
for
-ért, miatt (ok/következmény) (8)
from
-tól, -től, miatt (7)
in
-va, -ve, -val, -vel, vmi folyományaként (11)
of
-ban, -ben (ok kifejezése) (9)
out of
-ből, -ből (vmi ok miatt) (6)
owing to
vmi miatt, következtében
with
-tól, -től (vmi miatt) (6)
as
mivel, mert, minthogy (ok megadása) (1)
because
mert
since
mivel (ok, indok megadása) (2)
so
így, tehát, ezért (vmi ok miatt) (1)
to
-ni (ok, rendeltetés kifejezése) (2)

Phrases and idioms:

be aimed at sb célba vesz vkit (szán vmit vkinek)

be designed for/to do sth vmilyen célra tervezték

be in sb's interest(s) érdekében áll vkinek

be intended for szán vmire/vkinek vmit

be meant for sb/sth szánják vminek/vkinek

be meant to do sth a rendeltetése vminek (pl. egy eszköznek)

by the same token ugyanezen az alapon, ugyanilyen okból/módon

by virtue of sth vmi alapján/révén (vmi által/miatt)

by way of sth valamiként, vmi gyanánt, vmiképpen (céljából/eszközeként/formájaként)

direct sth against/at/towards, etc. sb/sth irányul vmi ellen/vmire/vmi felé/stb. vki/vmi

for sb's benefit a kedvéért vkinek

for the sake of sb/sth; for sb's/sth's sake a kedvéért vkinek/vminek, vki/vmi miatt (érdekében/javára)

how come hogyhogy, hogy lehet az hogy

in favour of sb/sth a kedvéért vminek/vkinek (előnyben részesítve vmit/vkit)

in order (for sb/sth) to do sth azért (, hogy ...), abból a célból (, hogy ...)

in the interest(s) of sth vmi érdekében

in the name of sth vki/vmi nevében (vkire/vmire hivatkozva)

in view of sth tekintettel vmire (vmi miatt/következtében)

on account of sth vmi miatt

on the basis of sth vmi alapján, valamiért

on the grounds of/that vmilyen okból/okokból/alapon

serve a/the purpose vmilyen célt szolgál

so as not to do sth azért hogy ne ...

so as to azért hogy ..., azzal a szándékkal (, hogy)

so (that) azért hogy ...

the object of sth a célja/tárgya vminek

the root of sth a gyökere vminek, az alapvető oka vminek

What ...for? milyen célra? minek?

what with a ... és a ... miatt (a helyzethez vezető okok felsorolása)

with a view to doing sth azzal a céllal (, hogy ...)

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

30. Feltétel, összefüggés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.