5. Fontos, lényegtelen – A1–C2 (97) – altémák

Gyakorlatok

1. Fontos, lényeges (74) 2. Lényegtelen (23)

1. Fontos, lényeges – A1–C2 (74) Példák
care
törődik vmivel/vkivel (fontosnak/érdekesnek tart vmit) (1)
count
számít (fontossággal bír) (3)
decide
eldönt vmit (meghatározza vminek a kimenetelét) (2)
dominate
ural vmit (legfontosabb/legnagyobb/legkiemelkedőbb része vminek) (2)
matter
számít (vkinek vmi), lényeges (vkinek vmi)
mean
jelent/számít vmit vkinek, fontos vmi vki számára (3)
treasure
kincsként őriz vmit, nagy becsben tart vmit
value
értékel (fontosnak/értékesnek tekint vkit/vmit) (1)
base
bázis, alap, kiindulópont (a legfontosabb része vminek) (4)
core
veleje/magva vminek (a leglényegesebb része vminek) (rendszernek, elméletnek, stb.) (1)
emphasis
hangsúly (figyelem/fontosság)
essence
lényeg, esszencia
importance
fontosság
key
kulcs, vminek a nyitja/titka (helyzeté, sikeré, stb.) (3)
landmark
mérföldkő, fordulópont (fontos/híres esemény) (2)
priority
legelső teendő; elsőbbség, prioritás
significance
jelentőség; jelentés
stress
hangsúly (fontosság), fokozott figyelem (3)
basic
alap-, alapvető (a fő/legfontosabb) (1)
big
nagy, fontos (2)
central
központi, fő (legfontosabb) (4)
chief
fő (legfontosabb, leglényegesebb) (1)
critical
kritikus, döntő (meghatározó fontosságú) (2)
crucial
alapvető, döntő
decisive
döntő (gól, győzelem, pillanat, stb.) (2)
dominant
uralkodó, domináló (fő/legfontosabb) (1)
essential
alapvető (2)
first
első (legelső, legfontosabb) (2)
fundamental
alapvető, lényeges (változás, különbség, stb.)
important
fontos (1)
important
befolyásos, jelentős (2)
indispensable
nélkülözhetetlen
key
kulcs-, kulcsfontosságú
leading
vezető, fő (legfontosabb)
main
fő, legfőbb, legfontosabb
major
jelentős; súlyos
notable
figyelemre méltó, nevezetes
paramount
kiemelkedő jelentőségű
precious
drága vki számára (fontos) (emlék, idő, stb.) (2)
predominant
meghatározó (szerep, vélemény, érzés, stb.)
priceless
megfizethetetlen (nagyon fontos/hasznos) (2)
primary
elsődleges (leglényegesebb/legfontosabb)
prime
fő; elsőrendű; legjellemzőbb
principal
fő-, főbb
real
igazi, valódi (az igazán fontos) (4)
remarkable
figyelemre méltó, rendkívüli
sacred
szent és sérthetetlen (2)
serious
komoly (fontos, odafigyelést igénylő) (4)
significant
jelentős; fontos
vital
létfontosságú; vidám, életteli
importantly
jelentőségteljesen; fontoskodva
before
előtt (fontosságban) (5)

Phrasal verbs:

come down to sth/doing sth a lényeg/lényege az (, hogy ...); múlik vmin (helyzet, döntés, siker, stb.)

Phrases and idioms:

a burning issue/question égető/sürgős ügy/kérdés

a matter of life and/or death élet-halál kérdése

at issue megtárgyalás/megvitatás alatt levő fontos kérdés, kulcskérdés

attach importance/value, etc. to sb/sth fontosságot/értéket/stb. tulajdonít vkinek/vminek

be a question of múlik vmin, a kérdés az (, hogy)

be key to sth kulcsfontosságú vmihez

be no laughing matter nem tréfadolog

be something (már) valami (fontos/érdekes/hasznos dolog)

carry weight sokat nyom a latban vkinél

come first mindennél előbbre való

loom large megkerülhetetlenné válik (fontossá/aggasztóvá válik)

make a (big) difference (sokat) számít, (nagy) jelentősége van

place emphasis/importance, etc. on sth hangsúlyt/jelentőséget helyez vmire/tulajdonít vminek

put sb/sth first első helyre tesz (legfontosabbnak gondol)

the bottom line a lényeg

the focus of sth a középpontja vminek (figyelemnek, vizsgálatnak, stb.)

the main thing a lényeg

the point a lényeg

the substance of sth a lényege (a mondottaknak/írottaknak)

to the point lényegre törő

worthy of attention/notice, etc. figyelemre/megjegyzésre/stb. méltó/érdemes

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

29. Értékelés, minősítés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.