2. Történés, állapot – A1–C2 (108) – altémák

Gyakorlatok

1. Történés (29) 2. Esemény, alkalom (32) 3. Helyzet, állapot (47)

3. Helyzet, állapot – A1–C2 (47) Példák
incur
kiteszi magát vminek (pl. veszteségnek)
involve
belekever vmibe, részesévé tesz vminek; részese vminek (2)
leave
hagy vhogy vmit/vkit (vmilyen helyzetet teremt); marad vmi/vki vhogy (8)
mix
kever; keveredik (tulajdonságok/tevékenységek egy időben) (2)
place
vmilyen helyzetbe hoz, kitesz vminek
put
vmilyen állapotba/helyzetbe hoz (3)
reign
uralkodik vmi (átv.) (a fő érzés/jellemző egy helyzetben) (2)
set
vmilyen helyzetet/állapotot okoz/előidéz (5)
stand
áll vhogy (vmilyen szinten, állapotban, helyzetben) (5)
surround
körülvesz (átv.) (eseményt, helyzetet) (2)
background
háttér (helyzet, esemény háttere) (4)
circumstance
körülmény
context
körülmények, összefüggés (1)
direction
irány (pl. változásé, fejlődésé), cél (3)
domain
kör, terület (tevékenységi-, érdeklődési-, szak-, stb.)
legacy
hagyaték, örökség (átv.) (vmi/vki által hátrahagyott helyzet) (2)
position
helyzet, a helyzete vkinek (szituáció) (1)
realm
a területe vminek (átv.)
scope
hatókör, kiterjedés (pl. problémáé) (1)
side
oldal (egy helyzet része, vetülete) (5)
situation
helyzet (körülmények, viszonyok)
spectrum
széles skála, lehetséges változatok (egy adott területen/témában) (1)
sphere
kör, szféra (érdeklődési, tevékenységi, stb.)
world
világ, vminek a világa (divat, sport, politika, stb.) (2)
underlying
vminek az alapját képező, mögöttes (ok, probléma, feltételezés, stb.)
back
vissza (egy előző állapotba) (4)
in
-ban, -ben (vmilyen állapotban/körülmények között) (6)
near
közel (egy állapothoz/helyzethez) (3)
out of
kint van vmiből, túl van vmin (állapoton, helyzeten) (5)
under
alatt (vmilyen hatás/érzés/folyamat alatt) (3)

Phrasal verbs:

be/get caught up in sth belekeveredik vmibe (egy helyzetbe)

come in szóba jön, felmerül vki (vmivel kapcsolatban) (2)

come to sth jut vmire/vmeddig (helyzetbe, állapotba) (2)

come under sth vmi alá kerül (átv.), vminek ki van téve (2)

subject sb/sth to sth alávet vkinek/vminek, kitesz vminek (megpróbáltatásnak, bántalmazásnak, stb.)

Phrases and idioms:

anywhere near sth közel (egy állapothoz/helyzethez) (kérdés/tagadás)

as it stands ahogy jelenleg áll, jelenlegi állapotában

at this rate ha ez így megy tovább, ilyen módon/körülmények közt

be at/on the point of doing sth éppen csinálni készül vmit; éppen azon a ponton van (, hogy)

be close to sth közel vmihez (átv.) (egy állapothoz)

be on the verge of sth/doing sth vminek a határán/szélén van (átv.) (csőd, sírás, kihalás, stb.)

be/come close to doing sth kis híján elér/megtesz vmit

be/get caught elkapja vmi (kellemetlen dolog/helyzet) (pl. eső)

beyond my/our, etc. control rajtam/rajtunk/stb. kívül álló (ok, körülmény, stb.)

conditions körülmények

find yourself somewhere/doing sth vhol találja magát; azon találja/kapja magát (, hogy ...)

under attack/control/investigation, etc. támadás/ellenőrzés/vizsgálat alatt

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

22. Létezés, változás – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.