put jelentése a tanulószótárban. put magyarul

put magyarul: verb

*Put jelentése, put magyarul, put magyar fordítás. Put jelentése magyarul, put kiejtése, hangos példamondatok, kifejezések.

put verb /pʊt/ [T] *(putting, put, put)

1 tesz, letesz, odatesz; rak, odarak; helyez, elhelyez (vmit vhova)

Where have you put the keys?

When do you put the children to bed?

She put her bag on the table.

Put your clothes in the cupboard.

I put my arm around him.

2 ír, leír; felír, feljegyez

She puts her name in all her books.

I've put the date of the party in my diary.

He asked me to put more information in about the costs.

Could you put your signature here?

3 vmilyen állapotba/helyzetbe hoz

What's put you in such a bad mood?

I'm not prepared to put my children at risk.

I'm looking forward to putting my ideas into practice.

He's putting me under pressure to change my mind.

The terrorists were put on trial six years after the bombing.

4 megfogalmaz, kifejez (vhogyan)

I need to tell him I don't like it but I don't know how to put it.

put jelentése – kifejezések:

put sb/sth first első helyre tesz (legfontosabbnak gondol)

Most couples put their children first when sorting out their problems.

put sth down/in/on, etc. le/be/rá/stb. tesz/rak/helyez vmit

She put her bag on the table.

Put your clothes in the cupboard.

She put her hands over her eyes.

I put my arm around him.

Where have you put the keys?

put jelentése – többszavas igék:

put sth aside

1 félretesz, félrerak (pénzt megtakarít vmilyen célra)

She puts aside £100 a month for clothes.

2 mellőz/félretesz vmit (büszkeséget, nézeteltérést, stb.)

Putting aside practical difficulties, I think the proposal sounds really interesting.

put away ↔ sth eltesz, a helyére tesz

Put your toys away now.

put back ↔ sth visszatesz, a helyére tesz

I put the book back on the shelf.

put down ↔ sb/sth letesz vkit/vmit (a földre/vhova)

I put my bags down while we spoke.

Put me down, Dad!

put down ↔ sth letesz (telefont)

It was only when I'd put the phone down that I realized what he'd said.

put down ↔ sb leír, felír, feljegyez (pl. névsorba)

I've put you down for the trip to Rome next week.

put forward ↔ sth javasol, előterjeszt (tervet, ötletet, stb.)

The government has put forward proposals to raise the school leaving age.

put off ↔ sb elveszi a kedvét vmitől, elriaszt vmitől, megutáltat vmit

I didn't enjoy the film but don't let that put you off.

The smell of strong cheese puts me off even trying it.

put off sth/doing ↔ sth későbbre halaszt, elhalaszt

The meeting has been put off until the first week in June.

I can't put off going to the dentist any longer.

put on ↔ sth

1 felvesz (ruhadarabot)

Put your coat on - it's cold outside.

2 beken (a bőrét); sminkel

Is there a mirror somewhere? I need to put my make-up on.

Have you put on lots of sun cream?

3 feltesz, betesz (lejátszóba meghallgatni/megnézni vmit); bekapcsol (lejátszót)

Would you mind if I put some music on?

4 felkapcsol, bekapcsol (pl. lámpát, készüléket)

Could you put the light on?

What time shall I put the oven on?

5 felszed (súlyt) (hízik)

She put on over 4 kilos in a month.

put out ↔ sth elolt vmit (tüzet, villanyt, stb.)

They managed to put out the fire.

put sb through kapcsol vkit (telefonon)

Can you put me through to customer services, please?

put together ↔ sth

1 összerak, összeállít vmit

You buy it in a kit and then put it together yourself.

2 összeállít (pl. tervet, beszámolót, stb.) (átv.)

to put together a plan/proposal

put up ↔ sth

1 feltart, felemel; feltesz, felakaszt vmit

I put my hand up to ask the teacher a question.

They've put a few pictures up on the wall.

2 felhúz (pl. ernyőt), felállít (pl. sátrat)

We put the tent up near a river.

I'll put my umbrella up.

3 felemel (pl. árat, értéket)

I see they've put up the price of fuel again.

4 épít, felépít vmit (pl. épületet, házat)

They're planning to put a hotel up where the museum used to be.

We're going to put up a new fence around our garden.

put up ↔ sb elszállásol, befogad vkit (egy rövid időre)

If you need somewhere to stay we can put you up for the night.

put up with sth/sb eltűr, elvisel vmit/vkit

I can put up with the house being untidy, but I hate it if it's not clean.

He's so rude - I don't know how she puts up with him.

*Put magyarul, put jelentése, put példamondatok az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.