okoz angolul

Okoz angolul. Okoz angol fordítása. Okoz angol jelentése, okoz angol példamondatok, okoz angol szavak és kifejezések.

okoz angolul – jelentések:

cause verb /kɔːz/ B2 okoz vmit; késztet vmire

The difficult driving conditions caused several accidents.

The fire was caused by an electrical fault.

The bright light caused her to look away.

generate verb /ˈdʒen.ər.eɪt/ 1 B2 létrehoz; eredményez, okoz, kivált (pl. érzelmet)

The new development will generate 1500 new jobs.

This film has generated a lot of interest.

make verb /meɪk/ 3 B1 vmilyenné tesz, vmilyen érzelmet/reakciót vált ki vkiben, okoz

What made you change your mind?

He really makes me laugh.

This photograph makes me look about 80!

It makes me so angry when he says that.

This heat makes me very tired.

produce verb /prəˈdjuːs/ 2 B2 előidéz, okoz vmit

The prime minister's speech produced an angry response from the opposition.

Her remarks produced an awkward silence.

The drug produces a feeling of excitement.

okoz angolul – többszavas igék:

result in sth B2 eredményez, okoz vmit

The fire resulted in damage to their property.

*A szavakról további részletek az angol–magyar oldalon.

okoz angolul – hasonló találatok:

damage verb /ˈdæm.ɪdʒ/ B1 megrongál, kárt okoz

Many buildings were badly damaged during the war.

Smoking can seriously damage your health.

disappoint verb /ˌdɪs.əˈpɔɪnt/ B1 csalódást okoz

I'm sorry to disappoint you, but I'm afraid I can't come after all.

We don't want to disappoint the fans.

give verb /gɪv/ 5 B1 kivált vkiből vmit (pl. érzést), előidéz/okoz vmt [+ two objects]

What you said has given me an idea.

The sudden noise gave me quite a shock.

This announcement will give hope to millions of sufferers.

harm verb /hɑːm/ B2 árt, bajt okoz

Thankfully no one was harmed in the accident.

The government's reputation has already been harmed by a series of scandals.

injure verb /ˈɪn.dʒər/ B1 sérülést okoz, kárt tesz vkiben; megsérül (balesetben)

A bomb exploded at the embassy, injuring several people.

She fell and injured her shoulder.

He was badly/seriously injured in the crash.

puzzle verb /ˈpʌz.l̩/ C1 zavarba ejt, fejtörést okoz

I was puzzled by what he said.

relieve verb /rɪˈliːv/ C2 megkönnyebbülést okoz, megszabadít vmitől (pl. fájdalomtól)

Breathing exercises can help to relieve stress.

set verb /set/ 5 B2 vmilyen helyzetet/állapotot okoz/előidéz [T]

It is believed that the building was set on fire deliberately.

She set fire to her neighbour's house.

After years in prison, the men who had wrongfully been found guilty of the bombing were finally set free.

surprise verb /səˈpraɪz/ B1 meglep vkit; meglepetést okoz vkinek

The news surprised everyone.

It doesn't surprise me that she wants to leave.

It won't surprise anyone to learn that the offer has been rejected.

okoz angolul – hasonló kifejezések:

breed contempt/ignorance, etc. C2 erőszakot/tudatlanságot/stb. okoz; erőszakhoz/tudatlansághoz vezet

He believes that movies like this breed violence.

do damage/harm, etc. B2 kárt/sérülést okoz

The fire did a lot of structural damage to the building.

pose a danger/problem/threat, etc. C1 veszélyt/problémát/fenyegetést/stb. okoz/jelent

A lot of these chemicals pose very real threats to our health.

rock the boat C2 bonyodalmat okoz

They seemed very happy and I didn't want to rock the boat.

okoz angolul – hasonló többszavas igék:

let down ↔ sb B2 csalódást okoz vkinek; cserbenhagy vkit

I've promised to go to the party with Beth and I feel I can't let her down.

*Okoz angol fordítása, okoz angol alapszavak és példamondatok az angol tanulószótárban. A szótárban a fordítás iránya automatikusan változik.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.