1. Létezés, megszűnés, keresés A1C2 (143) – altémák

Gyakorlatok

1. Keletkezik, feltűnik (42) 2. Van, létezik (23) 3. Megszűnik, eltűnik (50) 4. Keres, talál (28)

1. Keletkezik, feltűnik – A1–C2 (42) Példák
appear
megjelenik (létrejön/elérhetővé válik) (3)
arise
felmerül, adódik (probléma, helyzet, stb.)
create
teremt, létrehoz; (benyomást) kelt
develop
fejleszt; fejlődik, kialakul (1)
emerge
felbukkan, kiemelkedik (1)
form
kialakul (létrejön vmi); kialakít (létrehoz vmit) (2)
generate
létrehoz; eredményez, okoz, kivált (pl. érzelmet) (1)
recreate
újraalkot, újrateremt
reproduce
reprodukál vmit (újra létrehoz vmit) (2)
return
visszatér vmi (újra előfordul/jelentkezik) (3)
revive
feléled; feléleszt (emléket, szokást, szakmát, stb.); felújít; megújul
appearance
megjelenés (létrejövés/elérhetővé válás) (3)
arrival
(újonnan) érkező (ember/dolog) (pl. új vendég/szállítmány) (2)
arrival
elérkezés (elkészülés/elérhetővé válás) (3)
birth
születés, megszületés (a kezdete, létrejövetele vminek) (2)
creation
létrehozás, alkotás (cselekvés/az eredmény)
development
kifejlődés, kialakulás (pl. betegségé) (4)
formation
megalakulás, kialakulás; megalakítás, kialakítás (1)
origin
származás, eredet (vmié) (1)
outbreak
kitörés (pl. járványé); kirobbanás (zavargásé, háborúé stb.)
source
forrás, forrása vminek (folyóé, energiáé, stb.) (1)
forthcoming
rövidesen rendelkezésre álló (pénz, segítség, stb.) (2)
out
előjön (nap, hold, stb.) (4)

Phrasal verbs:

come along alakul, kialakul; fejlődik, halad (3)

come out megjelenik (újság, könyv, film, stb.) (1)

come up felmerül, felbukkan (pl. lehetőség, állás, stb.) (4)

come up felmerül, közbejön (pl. probléma, nehézség) (5)

derive (sth) from sth ered, fakad vmiből

kick in hatni kezd, hatályba lép; beköszönt (kezdődik)

line sb/sth up felsorakoztat (előkészít/rendelkezésre állít)

spring up felbukkan

Phrases and idioms:

be born születik, megszületik (keletkezik, létrejön)

become a reality valósággá válik

come into being létrejön, (átv.) megszületik

come true valóra válik

originate from/in/with, etc. ered/származik vmiből/vhonnét/vkitől/stb.

put something into practice átvisz a gyakorlatba vmit

realize an ambition/dream/goal, etc. valóra váltja az ambícióit/álmait/céljait, stb.

roots gyökerei vminek (az eredete vminek)

take shape alakul (egyre világosabbá/határozottabbá válik) (pl. terv, ötlet)

the germ of sth csírája vminek (átv.) (a kezdeménye vminek)

(the) seeds of sth csírája vminek (reményé, változásé, stb.)

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

22. Létezés, változás – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Magyar nyelvtan

Nyelvóra oldalak

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.