mutat angolul

Mutat angolul. Mutat angol fordítása. Mutat angol jelentése, mutat angol példamondatok, mutat angol szavak és kifejezések.

mutat angolul – jelentések:

demonstrate verb /ˈdem.ən.streɪt/ 4 C2 nyilvánít, kinyilvánít, mutat, kimutat (érzést, képességet, tulajdonságot, stb.) [T]

He has demonstrated a genuine interest in the project.

display verb /dɪˈspleɪ/ 3 C2 mutat, kimutat, elárul (érzelmet, érdeklődést) [T]

He never displayed any interest in girls.

exhibit verb /ɪgˈzɪb.ɪt/ 2 C2 mutat, kimutat (érzelmet, tulajdonságot, képességet, stb.)

The crew exhibited great courage when the plane crashed.

indicate verb /ˈɪn.dɪ.keɪt/ 1 B2 jelez, mutat vmit (szándékot, akaratot közöl)

Please indicate which free gift you would like to receive.

She indicated to me (that) she didn't want me to say anything.

indicate verb /ˈɪn.dɪ.keɪt/ 2 C1 jelez, mutat, sejtet vmit (a létezését/lehetőségét vminek)

Recent evidence indicates that the skeleton is about 3 million years old.

Exploratory investigations have indicated large amounts of oil below the sea bed.

point verb /pɔɪnt/ 1 A2 mutat, rámutat vmire (pl. ujjal) [I]

He pointed at/to the spot where the house used to stand.

It's rude to point!

record verb /rɪˈkɔːd/ 3 C1 regisztrál, mutat (mérőeszköz a mért értéket) [T]

The thermometer recorded a temperature of 30 degrees Celsius.

represent verb /ˌrep.rɪˈzent/ 3 B2 jelez, mutat vmit (a jele/szimbóluma vminek)

The crosses on the map represent churches.

say verb /seɪ/ 3 B1 mutat, jelöl (írásos formában/jelzéssel)

My watch says 3 o'clock.

Can you read what that notice says?

It says in the paper (that) they've found the man who did it.

It says on the bottle to take three tablets a day.

show verb /ʃəʊ/ 1 A1 mutat, megmutat vmit vkinek [T]

I must show you this new book I've just bought.

You ought to show that rash to your doctor.

Why won't you show me what you've got in your hand?

The secretly-filmed video shows the prince and princess kissing.

These photographs show the effects of the chemical on the trees.

He began to show signs of recovery.

show verb /ʃəʊ/ 2 B1 mutat, bemutat, szemléltet vmit [T]

The pictures show two types of holiday. Talk to your partner about which you would prefer and why.

The right-hand dial shows the temperature, and the left-hand one shows the air pressure.

On this map, urban areas are shown in grey.

The latest crime figures show a sharp rise in burglaries.

show verb /ʃəʊ/ 5 C1 mutatkozik, láthatóvá válik; mutat, láthatóvá tesz vmit [I or T]

The sadness really shows on her face.

Light-coloured carpets show the dirt.

*A szavakról további részletek az angol–magyar oldalon.

mutat angolul – hasonló találatok:

point verb /pɔɪnt/ 3 B1 mutat/néz vmerre (jelzőtábla, nyíl, stb.) [I]

The road sign points left.

There was an arrow pointing to the door.

sacrifice verb /ˈsæk.rɪ.faɪs/ C1 feláldoz vmit vmiért (lemond vmiről); (állat-) áldozatot mutat be [T]

Many women sacrifice interesting careers for their family.

mutat angolul – hasonló kifejezések:

do sb/sth justice; do justice to sb/sth C2 jól/reálisan mutat vmit; igazságosan ítél meg vmit/vkit; méltányosan bánik vkivel

This postcard doesn't do justice to the wonderful scenery.

set an example B2 példát mutat

Try to set a good example to the children.

*Mutat angol fordítása, mutat angol alapszavak és példamondatok az angol tanulószótárban. A szótárban a fordítás iránya automatikusan változik.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.