átad angolul

Átad angolul. Átad angol fordítása. Átad angol jelentése, átad angol hangos példamondatok, átad angol szavak és kifejezések.

átad angolul – jelentések:

convey verb /kənˈveɪ/ C1 közöl, átad (információt, érzést, üzenetet, stb.)

She always conveys a sense of enthusiasm for her work.

give verb /gɪv/ 2 A2 átad, átnyújt, odaad [+ two objects]

Can you give me that pen?

He poured a cup of coffee and gave it to Isabel.

hand verb /hænd/ B1 átad, átnyújt

She handed me the letter.

The waiter smiled politely as he handed my bill to me.

Could you hand me that book, please?

pass verb /pɑːs/ 7 C2 passzol, lead, átad (labdát) (sport) [I or T]

Edwards passes to Brinkworth.

surrender verb /sərˈen.dər/ C2 megadja magát; beszolgáltat, átad

Rebel troops are refusing to surrender.

transmit verb /trænzˈmɪt/ 2 C2 átad, továbbad, közvetít (betegséget, tudást, stb.) [T]

Knowledge is transmitted from teacher to pupil.

Some diseases are transmitted from one generation to the next.

Somehow your panic and fear transmits itself to the horse that you're riding.

átad angolul – többszavas igék:

hand in ↔ sth B1 bead, átad, lead (pl. vmilyen írott anyagot)

Have you handed in your history essay yet?

hand over ↔ sb/sth B2 átad, odaad vkit/vmit

The criminal was handed over to the French police.

We were ordered to hand over our passports.

pass on ↔ sth 2 B1 átad, továbbad vmit

Could you pass the book on to Lara when you've finished with it?

*A szavakról további részletek az angol–magyar oldalon.

átad angolul – hasonló találatok:

átad angolul – hasonló többszavas igék:

pass on ↔ sth 1 B1 átad továbbad (üzenetet, információt)

Did you pass on my message to Edward?

átad angolul – érintett szókincs témák:

*Átad angol fordítása, átad angol alapszavak és példamondatok az angol tanulószótárban. A tanulószótárban a fordítás iránya automatikusan változik.

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Magyar nyelvtan

Nyelvóra oldalak

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.