check jelentése a tanulószótárban. check magyarul

check magyarul: verb, noun

*Check jelentése, check magyarul, check magyar fordítás. Check jelentése magyarul, check kiejtése, hangos példamondatok, kifejezések.

check verb /tʃek/

1 ellenőriz [I or T]

Always check your oil, water and tyres before taking your car on a long trip.

I always check (that) I've shut the windows before I leave the house.

After I'd finished the exam, I checked my answers for mistakes.

The doctor will call next week to check on your progress.

2 megérdeklődik, megtudakol, kiderít vmit; megbizonyosodik vmiről [I or T]

I rang them yesterday to check when they were arriving.

If you're near the garage, could you check whether the car's ready?

3 megkér/megkérdez vkit (engedélyt kér vkitől) [I]

I'd like to stay overnight, but I need to check with my parents.

check jelentése – többszavas igék:

check in bejelentkezik (reptéren)

Passengers are requested to check in two hours before the flight.

check in/check into sth bejelentkezik (szállodába)

Please would you check in at the reception desk and sign your name in the book.

check out kijelentkezik (szállodából)

We checked out of/from our hotel at 5 a.m. to catch a 7 a.m. flight.

check out ↔ sth

1 leellenőriz vmit (informal)

We'll need to check out his story.

2 megtekint vmit, tájékozódik vmiről (informal)

Let's check out that new dance club.

check (up) on sth ellenőriz vkit/vmit; érdeklődik vkiről/vmiről

My boss is always checking up on me.

check noun /tʃek/ [C]

ellenőrzés

The soldiers gave their equipment a final check before setting off.

We do safety checks on all our electrical equipment.

Security checks have become really strict at the airport.

*Check magyarul, check jelentése, check példamondatok az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.