ellenőriz angolul a tanulószótárban. ellenőriz angolul

*Ellenőriz angolul, ellenőriz angol fordítása. Ellenőriz angol jelentése, ellenőriz angol példamondatok, ellenőriz angol szavak és kifejezések.

ellenőriz angolul – jelentések:

check verb /tʃek/ 1 ellenőriz [I or T]

Always check your oil, water and tyres before taking your car on a long trip.

I always check (that) I've shut the windows before I leave the house.

After I'd finished the exam, I checked my answers for mistakes.

The doctor will call next week to check on your progress.

control verb /kənˈtrəʊl/ 3 szabályoz, ellenőriz (mértékét, növekedését vminek)

Fire crews struggled to control the fire.

No attempt was made to control the spread of the disease.

supervise verb /ˈsuː.pə.vaɪz/ felügyel, ellenőriz

The UN is supervising the distribution of aid by local agencies in the disaster area.

The children play while two teachers supervise.

verify verb /ˈver.ɪ.faɪ/ igazol (állítást, gyanút, stb.); ellenőriz

It was impossible to verify her statement.

ellenőriz angolul – többszavas igék:

check (up) on sth ellenőriz vkit/vmit; érdeklődik vkiről/vmiről

My boss is always checking up on me.

*A szavakról további részletek az angol–magyar oldalon.

ellenőriz angolul – hasonló találatok:

monitor verb /ˈmɒn.ɪ.tər/ figyelemmel kísér, rendszeresen ellenőriz, monitoroz

to monitor progress

The new findings suggest that women ought to monitor their cholesterol levels.

ellenőriz angolul – érintett témák:

*Ellenőriz angol fordítása példamondatokkal az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.