2. Megismerés, ismeretek – A1–C2 (117) – altémák

Gyakorlatok

1. Megismerés, ismeretszerzés (30) 2. Megértés, felfogás (60) 3. Tudás, ismeretek (27)

1. Megismerés, ismeretszerzés – A1–C2 (30) Példák
assess
felmér, megállapít vmit; felbecsül, becsül vmire
deepen
mélyít; mélyül (nő) (tudás, ismeret, stb.) (1)
evaluate
kiértékel (munkát, javaslatot stb.); felbecsül
explore
felkutat (pl. lehetőségeket) (2)
find
talál, felfedez (3)
hear
hall vmit/vmiről (értesül vmiről, megtud vmit); hallom/hallottam (, hogy) (3)
identify
azonosít (feltár, felderít) (szükségleteket, prioritásokat, stb.) (2)
inspect
szemügyre vesz, alaposan megvizsgál/átvizsgál
learn
megtud vmit, értesül vmiről (3)
measure
felmér (vminek a hatását, fontosságát, értékét, stb.) (3)
observe
megfigyel vkit/vmit (1)
search
keres, kutat (ok, válasz, probléma megoldása után) (4)
see
utánanéz vminek (információt szerez vmiről) (5)
study
tanulmányoz (alaposan megszemlél/átolvas vmit) (3)
survey
felmér (pl. kérdőíves felmérést végez) (1)
survey
felmér, megtekint, szemrevételez (pl. kárt, állapotot, területet, stb.) (2)
wonder
szeretné tudni; kíváncsi (, hogy); azon tűnődik (, hogy) (1)
assessment
felmérés, értékelés, becslés
evaluation
értékelés, kiértékelés (munkáé, javaslaté, kampányé, stb.)
insight
bepillantás vmibe (folyamatba, ismeretekbe, stb.)
inspection
ellenőrzés, tüzetes vizsgálat (2)
observation
figyelés, megfigyelés (a megfigyelése vkinek/vminek) (1)
reference
információ szerzés (tájékozódás) (4)

Phrasal verbs:

check out ↔ sth megtekint vmit, tájékozódik vmiről (2)

find out ↔ (sth) megtud vmit, rájön vmire, kiderít vmit

follow up ↔ sth nyomon követ vmit (eseményeket); további lépéseket tesz

keep up (with sb/sth) lépést tart (eseményekkel) (2)

look into sth tanulmányoz, megvizsgál vmit

look up ↔ sth kikeres vmit (vmi adatot, információt), utánanéz vminek

Phrases and idioms:

familiarize sb/yourself with sth megismertet vkit vmivel, megismerkedik vki vmivel (ismereteket szerez)

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

33. Gondolkozás, megértés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.