4. Beletartozás, kapcsolat – A1–C2 (161) – altémák

Gyakorlatok

1. Beletartozás, összevonás, kiegészítés (46) 2. Kizárás, felosztás (34) 3. Kapcsolat, összefüggés, függőség (81)

3. Kapcsolat, összefüggés, függőség – A1–C2 (81) Példák
accompany
kísér vmit, velejárója vminek, együtt jár vmivel (2)
apply
vonatkozik vkire/vmire (2)
associate
kapcsolatba hoz (vmit vmivel)
bear
hoz, hordoz, visel (pl. nevet, jelentést) (átv.) (2)
carry
jár vmivel (része/velejárója/következménye vminek) (5)
concern
érint vkit (átv.) (1)
connect
összefüggésbe hoz (2)
determine
meghatároz, megszab, eldönt (2)
fit
megfelel vminek, illeszkedik vmihez (4)
imply
feltételez/maga után von vmit (2)
involve
magában foglal, (együtt) jár vmivel (1)
lie
terhel/illet vkit (felelősség, szemrehányás, stb.) (4)
link
összekapcsol, összeköt (kapcsolatba hoz vkivel/vmivel)
match
összeválogat vmit vmivel; összehoz vkit vkivel (2)
relate
összefügg; összefüggésbe hoz (1)
share
osztoznak vmiben (közös érzésük, véleményük, stb. van) (3)
association
kapcsolat (vki/vmi között) (2)
bridge
híd (átv.) (kapcsolat csoportok, szervezetek, stb. között) (2)
connection
kapcsolat, összefüggés (2)
counterpart
a megfelelője, párja vkinek/vminek
dependence
függőség (vkitől/vmitől)
link
kapcsolat; összefüggés (2)
relation
összefüggés (dolgok között) (2)
relationship
összefüggés (dolgok között) (3)
relevance
összefüggés
common
közös (2)
compatible
összeegyeztethető, összeillő (vmivel) (elképzelés, életvitel, stb.) (3)
concerned
érintett (vmiben) (2)
direct
közvetlen (irányítás, tapasztalat, kapcsolat, stb.) (nincs közbenső dolog) (2)
general
átfogó, általános (a legtöbb embert/dolgot érintő, a legtöbb emberre/dologra vonatkozó) (2)
indirect
közvetett, indirekt (nem közvetlen) (1)
inherent
velejárója vminek, szerves része/eredendője vminek (átv.),
inseparable
elválaszthatatlan (nem elkülöníthető/elválasztható) (1)
intrinsic
vki/vmi természetéből fakadó (belső, lényegi) (dolog, rész, tulajdonság)
joint
közös, együttes
mutual
kölcsönös (tisztelet, szeretet, stb.) (1)
mutual
közös (barát, érdeklődés, stb.) (2)
obligatory
kötelező (tréfásan) (egy adott dologgal/helyzettel mindig együtt járó/elvárt vmi) (2)
related
összefüggő vkivel/vmivel, összefüggésben levő (2)
relative
viszonylagos, relatív
respective
(az említettek) saját (vmije/vkije)
separate
külön, különböző (egymástól független) (3)
synonymous
rokon értelmű, azonos vmivel (1)
unaffected
nem érintett vmiben (nem hoz változást a számára)
universal
egyetemes, univerzális (mindenre/mindenkire vonatkozó)
unrelated
független vmitől (nem függ össze, nincs kapcsolatban)
closely
szorosan, közelről (szorosan kapcsolódva/szoros viszonyban) (1)
directly
közvetlenül (nincs közbenső dolog) (1)
independently
függetlenül, önállóan
indirectly
nem közvetlenül, közvetve
about
-ról, -ről, kapcsolatban vkivel/vmivel
according to
megfelelően vminek (összhangban vmivel) (2)
of
-ról, -ről (kapcsolatban vkivel/vmivel, vkire/vmire vonatkozóan) (11)
over
-ról, -ről (vmilyen témáról/vmivel kapcsolatban) (9)
regarding
(vmire) vonatkozóan
with
-val, -vel (vkivel/vmivel kapcsolatban) (7)

Phrasal verbs:

come in for sth részesül vmiben (átv.) (pl. kritikában)

cut across sth átnyúlik (átv.) (átfogóan érint vkiket/vmiket) (2)

refer to sb/sth vonatkozik vmire/vkire (2)

relate to sb/sth vonatkozik vkire/vmire

Phrases and idioms:

a matter of confidence/luck/waiting, etc. bizalom/szerencse/várakozás/stb. kérdése

across the board mindenkit egyaránt érintve

be associated with sth társul vmihez/együtt jár vmivel

be concerned with sth foglalkozik vmivel (vmilyen témával)

be in line with sth összhangban vmivel

be/have nothing to do with sb/sth semmi köze hozzá (nincs kapcsolatban/nincs hatása vmire/vkire)

be/have something to do with sth/sb köze van vmihez, kapcsolódik vmihez (összefüggésben van vmivel)

be/have to do with sth köze van vmihez

bound up with sth szorosan összefüggő vmivel

dependent on/upon sth függő vmitől

go hand in hand (szorosan) együtt jár vmivel

have a part in sth szerepe van/szerepet játszik vmiben (átv.)

in accordance with sth vminek megfelelően, összhangban vmivel

in connection with sth vmivel kapcsolatban

in respect of sth vmire vonatkozóan

irrespective of sth vmire való tekintet nélkül (függetlenül vmitől)

part and parcel szerves része vminek

play a part in sth szerepet játszik vmiben (átv.) (közrejátszik)

regardless of tekintet nélkül vmire, függetlenül vmitől

subject to sth hajlamos vmire, kit van téve vminek

with respect to sth vmire vonatkozóan

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

30. Feltétel, összefüggés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.