4. Sok, kevés – A1–C2 (134) – altémák

Gyakorlatok

1. Sok, elég (64) 2. Kevés (51) 3. Rész, egész (19)

2. Kevés – A1–C2 (51) Példák
lack
nincs neki (elég vmiből), hiányt szenved vmiből
couple
pár, egypár, néhány (1)
fraction
a tört része/töredéke vminek; tört, törtszámnév
grain
egy szemernyi vmi (igazság, értelem, stb.) (3)
scarcity
hiány (élelem, lakás, állás, stb.)
shortage
hiány (áru-, víz-, stb.)
least
(a) legkevesebb
less
kevesebb
little
kevés (mennyiség)
bare
épphogy elegendő (3)
basic
alap-, alapfokú (csak a legszükségesebb) (2)
few
kevés, nem sok
inadequate
elégtelen (nem elég) (2)
insufficient
nem elegendő, kevés
light
könnyű, enyhe (kicsi/kevés) (4)
limited
korlátozott (kevés/kicsi) (1)
little
kicsi, kis (méret, mennyiség) (1)
low
alacsony (kis szintű/mennyiségű) (hőmérséklet, ár, stb.) (1)
mere
merő, puszta; mindössze (kicsiség/jelentéktelenség hangsúlyozása)
minimal
minimális
miserable
gyatra, jelentéktelen (szánalmasan kevés) (3)
moderate
mérsékelt, közepes (növekedés, mennyiség, stb.)
modest
szerény, kisebb (mennyiség/méret/fok); visszafogott (pl. öltözék) (1)
only
az egyetlen, egyedüli (senki/semmi más)
scarce
ritka, szűkös (pénz, élelem, erőforrás, stb.)
slight
csekély, enyhe (növekedés, javulás, különbség, probléma, stb.)
slim
csekély, halvány (esély, többség, stb.) (2)
tight
szűkös (nem sok, éppen hogy/alig elég) (hely, idő, pénz, stb.) (4)
below
alatt, alá (érték, szint, mennyiség, stb.) (2)
low
alacsonyan; alacsonyra (kis szintre, mennyiségre)
only
csak (nem több) (1)
least
legkevesebb
less
kevesebb
little
kevés (nem sok/nem elég)
much
(tagadva) nem sok (2)
under
alatt, kevesebb mint (2)

Phrases and idioms:

a drop in the ocean egy csepp a tengerben (nagyon kevés)

a few néhány, egy-két

a hint of sth parányi (mennyiség/jele vminek)

a little sth egy kis, egy kevés

a shade egy árnyalatnyi/árnyalattal (kis mérték/mennyiség)

a touch egy pici (mennyiség)

an element of sth valami kis vmi (érzelemből, tulajdonságból, stb.)

at the very least legalább, minimum

be lacking nincs elegendő vmiből, hiányzik vmi

be short of sth kevés van vmiből

be the tip of the iceberg a jéghegy csúcsa (átv.)

in moderation mértékletesen, mértékkel

one or two egy-két, néhány

only so much/many csak ennyi (többet nem lehet)

or two egy-két (néhány)

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

26. Számok, mennyiség – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.