1. Cselekvés, igeidők – A1–C2 (65) – altémák

Gyakorlatok

1. Igeidők, igemódok (20) 2. Cselekszik, tesz (45)

2. Cselekszik, tesz – A1–C2 (45) Példák
act
cselekszik (3)
address
nekilát vminek, foglalkozik vmivel (pl. problémával) (1)
conduct
lefolytat (kutatást, felmérést, kísérletet, stb.) (1)
construct
épít
do
csinál, tesz, megtesz, elvégez (1)
do
csinál, megcsinál, teljesít vmit (3)
execute
végrehajt (utasítást, megállapodást, stb.), megvalósít (tervet) (2)
form
alakít, készít (összeállít); alkot, képez (1)
give
tesz/csinál vmit (8)
handle
bánik vkivel/vmivel, kezel vmit/vkit (1)
have
vmilyen állapotba hoz (5)
implement
alkalmaz, végrehajt (rendeletet, tervet, stb.); kivitelez, megvalósít
make
készít, csinál (1)
make
csinál/tesz vmit (2)
perform
elvégez, végrehajt (munkát, feladatot) (2)
refrain
tartózkodik vmitől
take
csinál vmit (néhány főnévvel együtt használva) (10)
act
cselekedet, tett (2)
action
cselekvés, tett, cselekedet (2)
activity
ténykedés, tevékenykedés, cselekmény (2)
activity
aktivitás, tevékenység, sürgés-forgás (3)
fulfilment
teljesítés, beteljesítés; beteljesülés, beteljesedés (2)
implementation
végrehajtás, megvalósítás (tervé, rendszeré, stb.)
move
lépés, cselekedet (1)
realization
megvalósítás; megvalósulás (2)
step
lépés (átv.) (tett/teendő/fokozat) (3)
active
aktív, tevékeny (3)
passive
passzív, tétlen (2)
actively
tevékenyen, aktívan
a
egy (cselekvést kifejező főnevek előtt, pl. egy pillantás, stb.) (6)
by
által (a cselekvő/a kiváltó ok megadása) (1)
of
-ja, -je (a létrehozó/cselekvő megjelölése) (8)
to
tenni vmit (egy tagmondat ismétlése helyett) (3)

Phrasal verbs:

carry out ↔ sth végrehajt; végez, elvégez (pl. feladatot)

deal with sth foglalkozik vmivel; intéz, elintéz vmit

see to sth/sb gondoskodik vmiről, elintéz vmit

Phrases and idioms:

be down to sb marad vkire, vár vkire (feladat, kötelesség)

course of action követendő út/eljárás/lépések

fulfil a duty/promise/responsibility, etc. feladatot/ígéretet/kötelezettséget/stb. teljesít

give sth a miss kihagy vmit (nem tesz meg vmit)

have a rest/shower/walk, etc. pihen/zuhanyzik/sétál/stb. (csinál vmit) (a mellette álló főnév nevezi meg a cselekvést)

have fun/a nice time/a problem, etc. mulat/remekül szórakozik/problémája van, stb. (átél vmit)

see that gondoskodik vmiről

take care of sth/doing sth gondoskodik vmiről (megcsinál/elvégez vmit)

to do so így/ezt tenni

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

23. Cselekvés, mozgás – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.