cut jelentése

cut jelentése: verb, noun

Cut jelentése. Cut magyarul. Cut magyar fordítás, cut jelentése magyarul, hangos példamondatok, kifejezések. A szótárban a fordítás iránya automatikusan változik.

cut verb /kʌt/ *(cutting, cut, cut)

1 vág, felvág, levág, elvág, kivág vmit (pl. késsel/éles eszközzel) [I or T]

She cut herself a slice of bread.

He cut the cake into six pieces and gave each child a slice.

Cut the meat up into small pieces.

I usually cut off any bits of fat when I'm preparing meat.

Who cuts your hair?

2 elvág, megvág vmit (megsebesíti magát) [T]

She cut her finger on some broken glass.

Careful or you'll cut yourself with that knife.

3 csökkent (árat, költséget, bért, stb.) [T]

to cut prices/costs

The company is cutting 300 jobs.

4 megvág, kivág (filmből/könyvből részleteket eltávolít) [T]

Several scenes had been cut from the English version of the film.

cut jelentése – kifejezések:

cut sth short or cut short sth félbeszakít vmit (idő előtt befejez)

They had to cut the holiday short when her mother was taken ill.

to cut a long story short (idiom) hogy rövid legyek

To cut a long story short, he never played baseball again.

cut jelentése – többszavas igék:

cut across sth

1 átvág, keresztülvág vmin

If we cut across this field, it will save time.

2 átnyúlik (átv.) (átfogóan érint vkiket/vmiket)

Interest in the Internet cuts across all age groups.

cut back (sth) csökkenti a költségét vminek

We have had to cut back on training this year.

cut down ↔ sth

1 levág, kivág (pl. fát)

The new owners cut down the apple trees.

2 lerövidít, csökkent (mennyiséget, hosszt, méretet, stb.)

They've cut her hours down at work.

3 csökkent, visszafog (vmilyen étel fogyasztását)

I'm trying to cut down on the amount of sugar I eat.

cut off ↔ sb/sth

1 elzár, kikapcsol (szolgáltatást) (vizet, áramot, stb.) [often passive]

If we don't pay the gas bill, we'll be cut off.

2 elvág (a külvilágtól) [often passive]

The whole village was cut off by flooding.

cut out ↔ sth

1 kivág vmit (vmilyen alakzatot/eltávolít vmit)

She cut out his picture from the magazine.

2 kihagy (nem eszik/iszik vmit)

I've cut out red meat from my diet.

cut up ↔ sth felvág, felszel, felaprít, összevagdal (darabokra)

Could you cut up the cake and put it on plates?

not be cut out to be sth/not be cut out for sth nem alkalmas vmire

I'm not really cut out to be a nurse.

cut noun /kʌt/ [C]

1 vágás (sérülés)

He suffered cuts and bruises in the accident.

2 elzárás, kikapcsolás (szolgáltatás megszüntetése) (víz, áram, stb.)

a power cut

3 csökkenés, csökkentés

tax/job cuts

* Cut magyarul, cut alapjelentései, cut példamondatok az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.