2. Beszédszervezés – B1–B2 (98) – altémák

Gyakorlatok

Beszédszervezés* (21) 3. Pontosítás, árnyalás (42) 4. Hangsúlyozás, nyomatékosítás (35)

3. Pontosítás, árnyalás – B1–B2 (42) Példák
additionally
azonfelül
altogether
mindent egybevéve (3)
anyhow
különben is, egyébként is (előbbieknél fontosabb ok kiemelése) (3)
anyway
különben is, egyébként is (jelentősebb ok, tényező, stb. kifejezése) (3)
basically
alapjában véve (rövid magyarázat bevezetése) (1)
besides
azonkívül, azonfelül (az előzőhöz egy másik ok megemlítése) (1)
besides
vmin/vkin kívül, ráadásul (2)
furthermore
továbbá, azonkívül (az előbb mondottakon túl)
ideally
ideális esetben (2)
just
csak (3)
merely
csak, csupán (nem többet értve alatta) (1)
moreover
azonfelül (ami még lényegesebb/fontosabb)
rather
azaz, jobban mondva (a mondottak javítása, módosítása) (2)
simply
egyszerűen, csupán (2)
then
azután (még) (az előbbieken túl) (4)
though
azonban (ált. mondat végén, az megelőző közlés kiegészítéseként)
besides
vmin/vkin kívül
like
úgy, mint (2)
or
azaz, vagyis (az előzőekben mondottak változtatása, helyesbítése) (4)

Phrases and idioms:

after all végtére is, elvégre (az alátámasztása vminek)

all in all mindent egybevetve

among other things többek között

as a matter of fact tulajdonképpen, valójában (kiegészítő információ adásakor/a mondottak helyesbítéskor)

as a whole egészében véve

at all egyáltalán

at least legalábbis (az előző kijelentés árnyalása, pontosítása)

be the case ez a helyzet

generally/personally, etc. speaking nagy általánosságban/részemről/stb. mondva

in actual fact valójában; tulajdonképpen

in any case azonkívül, azonfelül

in itself önmagában (véve)

in other words azaz, más szóval

in practice gyakorlatilag

not exactly nem egészen (nem teljesen igaz)

not to mention nem is szólva/beszélve ...

on balance mindent összevéve

on the whole egészében/általában véve

or anything vagy valami (hasonló)

or whatever vagy valami olyasmi

the thing is... az a helyzet (, hogy) (válasz, megjegyzés, magyarázat bevezetése)

to be precise pontosabban

to (the best of) my knowledge a (legjobb) tudomásom szerint

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

39. Gyakori szófordulatok – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.