2. Kormányzat, politika – A1–C2 (174) – altémák

Gyakorlatok
4. Hatóság, igazgatás – A1–C2 (52) Példák
abolish
eltöröl, megszűntet (törvényt, rendszert, stb.)
approve
jóváhagy (pl. határozatot, tervet) (1)
authorize
felhatalmaz vmire
declare
(vám/adó ügyben) nyilatkozik, bevall (1)
entitle
feljogosít vmire (1)
expire
lejár (az érvényessége vminek) (útlevélé, szerződésé, stb.)
grant
(hivatalosan) megad
impose
bevezet vmit, kivet vmit vkire/vmire (adót, büntetést, rendeletet, stb.) (1)
notify
(hivatalosan) értesít vkit, közöl vkivel
qualify
jogosultságot szerez vmire; feljogosít vkit vmire (2)
regulate
szabályoz (szabályok előírásával) (tevékenységet, eljárást) (1)
renew
megújít, meghosszabbít (igazolványt, bérletet, tagságot, stb.)
report
jelent, bejelent (hatóságnak/illetékesnek) (2)
review
felülvizsgál (ügyet, döntést, stb.) (2)
tax
megadóztat
approval
(hivatalos) jóváhagyás, beleegyezés (2)
authority
hatáskör; felhatalmazás; tekintély (1)
authority
hatóság (2)
bureaucracy
bürokrácia (bonyolult/felesleges szabályok/eljárások) (1)
bureaucracy
közigazgatás (2)
capacity
pozíció, állás (vmilyen hivatalos minősége vkinek) (3)
code
szabályzat, kódex (2)
control
szabály, szabályozás (rendelkezés, törvény) (3)
council
tanács, önkormányzat (városi, területi, stb.)
county
megye; közigazgatási terület (melynek saját önkormányzata van)
inspection
ellenőrző látogatás (1)
mayor
polgármester
measure
intézkedés (1)
officer
tisztviselő, köztisztviselő (2)
official
tisztviselő; hivatalos személy
permit
engedély (hivatalos dokumentum)
procedure
eljárás (hivatalos/szokásos folyamata vminek)
regulation
előírás, rendszabály (1)
regulation
szabályozás (pl. folyamaté, tevékenységé) (2)
resolution
(hivatalos) határozat (1)
restriction
korlátozás (szabály/törvény) (2)
review
felülvizsgálat (ügyé, döntésé, stb.) (2)
right
jog vmihez (3)
rule
szabály, előírás (hivatalos) (1)
scheme
(hivatalos) terv, tervezet
eligible
jogosult vmire
municipal
városi, helyhatósági
official
hivatalos (hatóság/hivatal által jóváhagyott) (1)
restrictive
korlátozó (irányvonal, szabályozás, stb.)
valid
érvényes (hivatalosan elfogadott) (jegy, útlevél, jelszó, stb.) (2)
formally
hivatalosan, szabályszerűen (1)
officially
hivatalosan (megnyit, bejelent, stb.)
technically
igazság szerint, technikailag (a szabályokat/tényeket precízen értelmezve) (2)

Phrases and idioms:

be authorized to do sth fel van hatalmazva vmire

bend/stretch the rules rugalmasan kezeli a szabályokat

do sth by the book az előírásoknak megfelelően cselekszik

red tape bürokrácia, felesleges szabályok, aktatologatás

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

20. Társadalom – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.