1. Társadalom – A1–C2 (167) – altémák

Gyakorlatok
2. Társadalmi rétegek, csoportok – A1–C2 (43) Példák
bottom
legalsó pozíció/besorolás (egy csoportban, szervezetben, stb.) (3)
citizen
állampolgár (2)
civilian
civil személy
class
társadalmi osztály (4)
colour
bőrszín (faj, rassz) (3)
community
közösség (azonos érdeklődésű/életvitelű/nemzetiségű/stb. emberek csoportja) (2)
elite
elit, előkelő (gazdag/befolyásos/képzett emberek) (politikai, gazdasági, stb.)
exile
száműzetés; száműzött
gulf
szakadék (átv.) (nagy különbség emberek véleménye/helyzete között); öböl
immigrant
bevándorló
immigration
bevándorlás (egy országba) (2)
materialism
anyagiasság (a pénz/tulajdon elsőbbsége); materializmus (elmélet)
materialist
anyagias ember (pénz/tulajdon elsőbbsége); materialista (elmélet követője)
minority
kisebbség (etnikai/vallási) (2)
race
(emberi) faj (2)
refugee
menekült
servant
szolga, cseléd
status
státusz (családi, vagyoni, menekült, stb.); társadalmi rang/elismertség
taxpayer
adófizető
the middle class
a középosztály (társadalmi)
the upper class
a felső osztály, az elit (társadalmi)
the working class
a munkásosztály
tribe
törzs, néptörzs
black
fekete, néger (2)
civil
polgári, civil
cosmopolitan
kozmopolita (sok nemzetiséget/kultúrát befogadó/ismerő)
ethnic
etnikai, nemzetiségi
exclusive
előkelő, exkluzív (1)
humble
szerény, egyszerű (szegény, alacsony társadalmi rangú/helyzetű) (2)
materialist
anyagias (pénzt/tulajdont előtérbe helyező); materialista (elméletben hívő)
materialistic
anyagias (pénzt/tulajdont előtérbe helyező)
native
bennszülött (2)
noble
nemes, nemesi származású (2)
posh
elegáns, előkelő, a felső tízezerhez tartozó (2)
racial
faji
tribal
törzsi (kultúra, viselet, stb.)
upper-class
felső osztálybeli, elit (társadalmi)
white
fehér (ember) (4)
white
fehér (emberekkel kapcsolatos/emberekre vonatkozó) (6)
racially
fajilag, faji szempontból

Phrases and idioms:

the people a nép

the poor a szegények

the rich a gazdagok

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

20. Társadalom – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.