1. Társadalom – A1–C2 (167) – altémák

Gyakorlatok
1. Ország, társadalom – A1–C2 (46) Példák
alliance
szövetség (államok, pártok, stb. között)
boundary
határ (országé, területé, stb.) (1)
capitalism
kapitalizmus
country
ország
empire
birodalom (országoké) (1)
frontier
határ, országhatár
globalization
globalizáció
humanity
az emberiség (1)
independence
függetlenség (országé) (2)
land
ország (irod.) (3)
mankind
emberiség
nation
nemzet
peace
béke; közrend (2)
power
nagyhatalom (nagy befolyással rendelkező ország) (4)
republic
köztársaság
socialism
szocializmus
society
társadalom (1)
state
állam (2)
territory
terület, felségterület (pl. országé) (1)
union
szövetség, unió; egyesülés; egyesítés (2)
allied
szövetséges
backward
(fejlődésben) elmaradott, lassan fejlődő
capitalist
kapitalista, tőkés
developed
fejlett (technológiailag/gazdaságilag) (ország, régió, stb.)
developing
fejlődő (technológiailag/gazdaságilag elmaradt) (ország, régió, stb.)
domestic
bel-, belföldi, hazai (2)
eastern
ázsiai (Ázsiába/Ázsiából való/származó) (2)
independent
független, szabad (ország) (nincs más uralma alatt) (3)
international
nemzetközi
national
nemzeti
nationwide
országos
popular
köz- (közhiedelem, közkívánatra, stb.) (3)
private
magán- (iskola, orvos, stb.) (nem állami) (3)
public
köz-, nyilvános (épület, oktatás, szolgáltatás, stb.) (állam által nyújtott) (1)
public
köz-, általános (vélemény, érdek, élet, hír, stb.) (általában az embereké) (2)
social
társadalmi, szociális (2)
state
állami
territorial
területi (egy ország területével kapcsolatos) (vita, igény, stb.)
underdeveloped
fejletlen, (fejlődésben) elmaradt (technológiailag/gazdaságilag) (ország, régió, stb.)
western
nyugati (Észak-Amerika, Nyugat-Európa országai) (2)
internationally
nemzetközileg, nemzetközi viszonylatban
nationwide
országosan

Phrases and idioms:

economic/political/social order gazdasági/politikai/társadalmi rend

the East Kelet (Ázsia országai)

the public a nyilvánosság; az emberek

(the) West a Nyugat (Észak-Amerika, Nyugat-Európa)

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

20. Társadalom – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.