30.11. gy. B1 (példák)

Szavak  Gyakorlás  Előző Következő

Fok, mérték / Nagy, jelentős

great adjective /greɪt/ 3 rendkívüli

The movie was a great success.

You've been a great help.

heavy adjective /ˈhev.i/ 3 nagy, erős, súlyos (fokú/mennyiségű)

heavy traffic

heavy rain/snow

a heavy smoker/drinker

strong adjective /strɒŋ/ 4 erős, erőteljes (nagy erővel ható/erőt mutató)

a strong kick/blow

Her voice was clear and strong.

Strong winds are forecast in the area for the next few days.

unbelievable adjective /ˌʌn.bəˈliː.və.bl̩/ 1 hihetetlen (meglepően jó/rossz)

It's unbelievable how lucky she's been.

You've had such bad luck - it's unbelievable.

fairly adverb /ˈfeə.li/ 1 eléggé (meglehetősen)

a fairly big family

She's fairly tall.

We get on fairly well.

I saw her fairly recently.

hard adverb /hɑːd/ 2 keményen, erősen

It's been raining hard all day.

She kicked the ball as hard as she could.

heavily adverb /ˈhev.ə.li/ erősen, nehezen, súlyosan (nagyon)

It was raining heavily.

drink/smoke heavily

The terrorists are heavily armed.

She's heavily involved in the project.

mainly adverb /ˈmeɪn.li/ főleg, nagyrészt

The waitresses are mainly French.

They argued that the tax will mainly benefit the rich.

mostly adverb /ˈməʊst.li/ többnyire

Her friends are mostly Italian.

In the smaller villages, it's mostly very quiet at nights.

much adverb /mʌtʃ/ (more, most) 1 nagyon; sokszor (gyakran) (főleg kérdő és tagadó mondatokban)

Do you go to London much?

I don't like curry very much.

*A bal felső lejátszásgombbal a szavak és példamondatok kiejtését egyben végighallgathatja. A kiejtést a bemondó után hangosan elismételheti. A példamondatokat külön is lejátszhatja és hangosan elismételheti (a lejátszást bárhol megállíthatja). A példák áttekintése után rátérhet a példamondatok gyakorlására.

Társoldalak

Magyar nyelvtan

Nyelvóra oldalak

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.