jelez angolul a tanulószótárban. jelez angolul

*Jelez angolul, jelez angol fordítása. Jelez angol jelentése, jelez angol példamondatok, jelez angol szavak és kifejezések.

jelez angolul – jelentések:

indicate verb /ˈɪn.dɪ.keɪt/ 1 jelez, mutat vmit (szándékot, akaratot közöl)

Please indicate which free gift you would like to receive.

She indicated to me (that) she didn't want me to say anything.

indicate verb /ˈɪn.dɪ.keɪt/ 2 jelez, mutat, sejtet vmit (a létezését/lehetőségét vminek)

Recent evidence indicates that the skeleton is about 3 million years old.

Exploratory investigations have indicated large amounts of oil below the sea bed.

mark verb /mɑːk/ 2 jelez, jelöl, megjelöl (pl. egy helyet); feltüntet (pl. árat) [T]

I've marked my street on the map for you.

X marks the spot where the treasure is buried.

mark verb /mɑːk/ 4 jelez, jellemez (vonást, tulajdonságot) [T]

The band's songs have always been marked by controversial lyrics.

represent verb /ˌrep.rɪˈzent/ 3 jelez, mutat vmit (a jele/szimbóluma vminek)

The crosses on the map represent churches.

signal verb /ˈsɪg.nəl/ jelez, jelt ad vmire; int, integet

He signalled left, and turned the lorry slowly.

He was signalling with a red flag.

She signalled for help.

She signalled to the cars behind that they were going the wrong way.

The children's mother signalled them to be quiet.

*A szavakról további részletek az angol–magyar oldalon.

jelez angolul – érintett témák:

*Jelez angol fordítása példamondatokkal az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.