Az angol szókincsfejlesztő

Az angol tanulószótár

Az angol szókincsfejlesztőben a szókincs két módon, témákra és leckékre van felosztva. A jelentések szintjén mindkét felosztás teljes.

Egy-egy témakör szókincsének gyors áttekintéséhez, ismétléséhez a témaköri felosztásban témakör aloldalak állnak rendelkezésre. A hatékony tanuláshoz a témaköröknél mindig állítsuk be a tanulni kívánt nyelvi szinte(ke)t (a további használathoz ez a könyvjelzőkbe le is menthető).

A beállított nyelvi szintekhez a témakör aloldalak dinamikusan igazodnak, összevonásra, illetve részletezésre kerülnek. Ezzel az alapszavak a tanuláshoz minden nyelvi szinten automatikusan megfelelő nagyságú, jól áttekinthető témaköri csoportokba rendeződnek.

A leckék szerinti besorolás a szókincs tanfolyamszerű, önálló elsajátításához nyújt segítséget. A leckéken egyszerűen sorban haladva az angol szavak tanulása jól tervezhető, és az előrehaladás is könnyen követhető (pl. az angol alapfokot az A1–B1 szint leckéi tartalmazzák).

A gyakorlatok mindkét felosztásban két részből állnak, és sokrétű tanulási és gyakorlási lehetőségeket biztosítanak az angol szókincs elsajátításához.

Az első részben a gyakorlatban szereplő angol szavak kiejtését lehet meghallgatni és a bemondó után elismételni (lejátszás gomb), valamint a szavak jelentéseit lehet áttekinteni. A jelentések áttekintése után a szavak kiejtését és írását együttesen lehet begyakorolni (Gyakorlás gomb).

A gyakorlat második része az angol szavak megfelelő használatát példamondatokon keresztül mutatja be (Példák gomb). A szavakhoz tartozó példamondatok tanulmányozása, megértése után a szavak jelentéseit a példamondatokon keresztül lehet gyakorolni (Gyakorlás gomb). A gyakorlatok során javasoljuk a szavak és példamondatok bemondó utáni hangos ismétlését.

Gyakorláskor az angol szavak és példamondatok automatikusan felolvasásra kerülnek, ismételten is lejátszhatók, újra meghallgathatók.

A gyakorlási lehetőségek megismerése után az egyéni tanulási céloknak megfelelő gyakorlatrészek összeválogathatók, kombinálhatók. A gyakorlat első része inkább a szavak és jelentések előzetes megismerését vagy gyors ismétlését szolgálja. A jelentések alaposabb elsajátítását a gyakorlatok második része támogatja.

Amennyiben egy gyakorlatban sok jelentés önmagában nehezen értelmezhető (pl. elöljárószók, segédigék, stb. jelentései), akkor célszerűbb lehet egyből a példamondatok tanulmányozására rátérni. Ezen szavak (elsősorban a 3. Általános fogalmak egyes csoportjai) jelentéseinek jobb megértéséhez további segítséget nyújthat a szavakhoz kapcsolódó nyelvtani ismeretek áttekintése.

A többjelentésű szavak (sorszámozott) jelentéseit témakörönként és nyelvi szintenként haladva, fokozatosan lehet a szókincsfejlesztővel megtanulni. Egy-egy gyakorlatban tehát csak az adott nyelvi szint(ek)nek és témakörnek megfelelő jelentés(ek) szerepelnek. Szükség esetén az angol szóra kattintva a szó összes jelentése is azonnal áttekinthető.

A leckékben szereplő szókincs ismerete (pl. egy másik leckére történő áttérés előtt) minden leckénél leellenőrizhető (Ellenőrzés gomb).

Szánjon megfelelő időt egy-egy jelentés tanulására, a szavak és a példamondatok bemondó utáni hangos ismétlésére. Hatékonyabb lehet többször kevesebbet, mint ritkábban sokat gyakorolni. Inkább gyakoroljon naponta 15-20 percet, mint hetenként egyszer 1-2 órát.

A tanulás sebessége sok egyéni tényezőtől függhet. A gyakorlati tapasztalatok és a szakirodalom alapján egy erősen nagyvonalú becslésként évenként átlagosan ezer szó(család) elsajátításával számolhatunk.

A példamondatok szavaira duplán kattintva az angol szavak a tanulószótárból gyorsan kikereshetők.

Az aktuális oldal könyvjelzőkbe mentésével a tanulás később bárhonnét folytatható.

Az angol tanulószótár

*Angol tanulószótár és szókincsfejlesztő a Közös Európai Referenciakeret A1–C2 szintű nyelvvizsgáinak referencia-szókincsével.

Társoldalak

Magyar nyelvtan

Nyelvóra oldalak

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.