cover jelentése a tanulószótárban. cover magyarul

cover magyarul: verb, noun

*Cover jelentése, cover magyarul, cover magyar fordítás. Cover jelentése magyarul, cover kiejtése, hangos példamondatok, kifejezések.

cover verb /ˈkʌv.ər/ [T]

1 fed, befed, lefed, betakar, letakar (rátesz vmit)

The light was so bright that I had to cover my eyes.

She covered him (up) with a blanket.

2 borít, beborít (vmi réteget képez rajta)

Snow covered the hillsides.

Cover the pasta with a layer of sauce.

The bandages were covered with/in blood.

3 kiterjed vmire, foglalkozik vmivel

This leaflet covers what we've just discussed in more detail.

The book covers European history from 1789-1914.

4 megtesz (távolságot/utat)

We covered 700 km in four days.

5 kiterjed (vmekkora területű)

The town covers an area of 15 square kilometres.

6 tudósít vmiről (újságnak, Tv-nek), beszámolót ír/közöl

She's covering the American election for BBC television.

7 biztosít, (pénzügyi) biztosítást nyújt vmi ellen

travel insurance that covers accident and injury

8 fedez (költségeket)

£100 should cover the cost of the repairs.

cover jelentése – többszavas igék:

cover up ↔ sth fed, befed, lefed, betakar, letakar (rátesz vmit vmire)

We used a picture to cover up a hole in the wall.

cover up ↔ (sth) leplez, elleplez (igazságot, hibát, stb.)

She tried to cover up her mistakes.

cover noun /ˈkʌv.ər/

1 borítólap, címlap (könyvé, újságé, stb.) [C]

Her picture is on the cover of several magazines.

2 borító, huzat (védő-) [C]

I keep my computer printer under a protective plastic cover.

an ironing board cover

3 (pénzügyi) biztosítás vmi ellen [U]

The policy provides £50,000 accidental damage cover.

4 fedél, fedezék (időjárás, támadás, stb. ellen) [U]

They took cover under some trees until the rain stopped.

cover – szócsalád:

*Cover magyarul, cover jelentése, cover példamondatok az angol tanulószótárban.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.