3. Együttműködés, ellenkezés – A1–C2 (110) – altémák

Gyakorlatok

1. Együttműködés, hajlandóság (71) 2. Ellenkezés, vonakodás (39)

1. Együttműködés, hajlandóság – A1–C2 (71) Példák
agree
beleegyezik vmibe (3)
collaborate
együttműködik (vkivel vmiben)
comply
eleget tesz (parancsnak, előírásnak)
concede
átenged vmit vkinek; enged vkinek (2)
consent
beleegyezik vmibe
cooperate
együtt dolgozik vmin (1)
cooperate
együttműködik (2)
deliver
teljesít (ígéretet, elvárást) (2)
follow
követ (utasítást, előírást, tanácsot, stb.) (3)
interact
közös tevékenységet folytat, együttműködik vkivel; (két dolog) kölcsönhatással van egymásra
involve
belevon vkit vmibe (tevékenységbe, folyamatba) (3)
join
csatlakozik vkihez (együtt csinálnak vmit/mennek vhová) (2)
obey
engedelmeskedik
oblige
engedelmeskedik, megtesz vmit vkinek; kötelez
observe
betart (törvényt, szabályt, szokást, határidőt, stb.) (3)
offer
ajánlkozik vmire (1)
participate
részt vesz (egy tevékenységben)
satisfy
kielégít vmit/vkit, eleget tesz vminek
share
feloszt (tevékenységet) (4)
submit
aláveti magát (motozásnak, kihallgatásnak, stb.) (2)
undertake
vállalkozik vmire (vmi elvégzésére)
volunteer
önként jelentkezik/ajánlkozik
ally
szövetséges (személy) (1)
coherence
összetartás, összetartozás, koherencia (2)
collaboration
együttműködés
consent
beleegyezés
cooperation
együttműködés
inclination
hajlam, hajlandóság (vmi megtételére)
interaction
közös tevékenység, együttműködés; kölcsönhatás, interakció
involvement
közreműködés; belekeveredés, részesévé válás
pair
pár (két ember egy közös tevékenységgel) (1)
participant
résztvevő (egy tevékenységben)
partner
társ, partner (vmi közös tevékenységben) (1)
readiness
készség, készségesség, szolgálatkészség (1)
solidarity
szolidaritás
volunteer
önkéntes
willingness
hajlandóság
cooperative
segítőkész, készséges
glad
boldog (készséges, örömmel tesz vmit) (2)
interactive
interaktív, együttműködésen alapuló (pl. tanulási módszer) (2)
responsible
megbízható, felelős (kötelességtudó) (1)
voluntary
önkéntes (munka, szervezet, stb.)
willing
készséges; hajlandó
happily
boldogan, örömmel (nagyon szívesen) (2)
jointly
közösen, együttesen
readily
készségesen, azonnal (2)
voluntarily
önként, önkéntesen (saját akaratából)
willingly
készségesen

Phrasal verbs:

cater to sb/sth kiszolgál/kielégít vkit/vmit (gyakran vmi szokatlan/helytelen dolgot)

count sb in számol vkivel (belevesz egy tevékenységbe)

engage in sth részt vesz vmiben

give in enged (a másik akaratának) (1)

join in (sth) részt vesz (tevékenységben)

take on ↔ sth vállal, elvállal (pl. munkát, felelősséget)

Phrases and idioms:

be disposed to do sth hajlandó vmire, hajlamos vmire

be in the same boat ugyanabban a helyzetben van, egy hajóban eveznek

be prepared to do sth hajlandó megtenni vmit

be willing (to do sth) hajlandó vmire

be/get involved (in/with sth) intenzíven részt vesz vmiben; belekeveredik vmibe, részese lesz vminek

claim credit/responsibility/success, etc. magára vállal/magáénak tekinti az érdemet/felelősséget/sikert/stb.

follow suit követ vkit/vmit vmiben, vminek megfelelően cselekszik

happy to do sth szívesen megtesz vmit

in association with szövetségben vkivel, együttesen

join forces egyesítik erőiket

on behalf of sb or on sb's behalf a nevében vkinek

pull your weight kiveszi a részét (a közös munkából)

take part részt vesz vmiben

take sb's place átveszi a helyét vkinek (vki helyett tesz meg vmit)

take turns or take it in turns felváltva/sorjában csinálnak vmit (többen ugyanazt a dolgot)

toe the line beáll a sorba, engedelmeskedik

undertake to do sth vállal, megígér vmit (ígéretet tesz vminek az elvégzésére)

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

37. Együttműködés – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.