4. Számítógép – A1–C2 (93) – altémák

Gyakorlatok
2. Szoftver – A1–C2 (22) Szavak

crash verb /kræʃ/ 2 lefagy (számítógép/számítógépes rendszer) [I]

My computer keeps crashing.

infect verb /ɪnˈfekt/ [T] 2 megfertőz (számítógépet vírussal)

My computer was infected by a virus.

update verb /ʌpˈdeɪt/ [T] 2 korszerűsít

They need to update their image.

application noun /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ 2 alkalmazás (egy adott célra szolgáló számítógép szoftver) [C]

Typical examples of software applications are spreadsheets, media players and database applications.

bug noun /bʌg/ [C] 3 programhiba (számítógép programban)

A bug had caused the company's computer system to crash.

command noun /kəˈmɑːnd/ 3 parancs, utasítás (számítógépnek feladat végrehajtására) [C]

It's worth learning some of these commands.

What is the command to start the program?

cursor noun /ˈkɜː.sər/ [C] kurzor (egérmutató a számítógép képernyőn)

Put the cursor over the word you want to look up.

desktop noun /ˈdesk.tɒp/ [C] 1 kezelőfelület (a számítógép képernyőjén)

The menu bar with its windows is one of the features of the desktop.

icon noun /ˈaɪ.kɒn/ [C] 1 ikon (számítógép képernyőn)

Click on the print icon.

IT noun /ˌaɪˈtiː/ [U] információ technológia, informatika

He's a project manager for a large IT company.

language noun /ˈlæŋ.gwɪdʒ/ 4 nyelv (számítógépes programnyelv) [C or U]

I'm not familiar with that language.

menu noun /ˈmen.juː/ [C] 2 menü (számítógépes programé)

a pop-up menu

program noun /ˈprəʊ.græm/ [C] program (számítógép program)

a computer program

She's written a program to find words which frequently occur together.

programming noun /ˈprəʊ.græm.ɪŋ/ [U] programozás (számítógépé)

We learned how to do programming.

software noun /ˈsɒft.weər/ [U] szoftver (számítógépen használt programok)

He's written a piece of software which calculates your tax returns for you.

update noun /ˈʌp.deɪt/ [C] 2 frissítés, felfrissítés; aktualizálás; új verzió (szoftver)

a software update

It's an update of an old 60's movie.

virtual reality noun /ˌvɜː.tju.əl.riːˈæl.ə.ti/ [U] virtuális valóság (számítógéppel szimulált világ)

virtual reality games

virtual reality software

virus noun /ˈvaɪə.rəs/ [C] 1 vírus, számítógépvírus

My computer has been behaving oddly and I suspect it's a virus.

interactive adjective /ˌɪn.təˈræk.tɪv/ 1 interaktív (irányítható, manipulálható) (pl. játék)

interactive computer systems

an interactive game

smart adjective /smɑːt/ 3 intelligens, okos- (számítógéppel vezérelt)

a smart phone

smart bombs

virtual adjective /ˈvɜː.tju.əl/ [always before noun] 1 virtuális (az interneten/számítógépen létező)

a virtual art gallery online

virtually adverb /ˈvɜː.tju.ə.li/ 2 virtuálisan (számítógépen, nem a valóságban)

Nowadays all these things can be experienced virtually.

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

15. Média, informatika – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.