3. Összhang, ellentét – A1–C2 (102) – altémák

Gyakorlatok

1. Összhang, kötődés (27) 2. Ellenszenv, elutasítás (38) 3. Vita, veszekedés (37)

2. Ellenszenv, elutasítás – A1–C2 (38) Példák
compromise
kompromittál vkit/vmit/magát; veszélyes/nehéz helyzetbe sodor vkit/magát (2)
exploit
kihasznál vkit; kizsákmányol vkit (1)
judge
elítél vkit (rossz véleménye van vkiről) (3)
reject
elutasít (személyt) (kérőt, közeledést, stb.) (3)
tease
cukkol, szekál, ugrat vkit
underestimate
alábecsül, lebecsül vkit (2)
undermine
aláás (bizalmat, tekintélyt, stb.)
use
kihasznál vkit; felhasznál vkit vmire (4)
contempt
megvetés, lenézés
inferior
alárendeltje vkinek, alacsonyabb rendű személy
inferiority
alacsonyabbrendűség, alárendelt helyzet
irony
irónia, gúny (2)
rejection
elutasítás (személyé) (kérőé, közeledésé, stb.) (3)
possessive
vkit birtokolni vágyó/igyekvő (2)
sarcastic
gúnyos
badly
rosszul (kellemetlenül, bántón) (4)

Phrasal verbs:

come between sb közéjük áll (megrontja a kapcsolatukat)

look down on sb lenéz vkit/vmit

pick on sb pikkel vkire; ugrat/heccel vkit

run down ↔ sb/sth ócsárol vkit/vmit

spy on sb leskelődik vki után

Phrases and idioms:

be hard on sb keményen bánik vkivel; igazságtalanul bánik vkivel

call sb names csúfol vkit

cramp sb's style zavar/feszélyez vkit (a jelenlétével)

give sb a hard time megkeseríti az életét vkinek

have no time for sb/sth nem veszteget időt vkire/vmire (nem becsül vkit/vmit)

have sth against sb/sth vmi kifogása van vki/vmi ellen

(keep sb) at arm's length távol tart magától vkit (átv.)

make a fool of yourself bolondot csinál magából

make a fool (out) of sb bolondot csinál vkiből

make fun of sb/sth csúfol, kicsúfol, kinevet

not be sb's type nem az ő típusa (nem talál vonzónak vkit)

not take kindly to sth nem fogad szívesen vmit, nem vesz jó néven vmit

not think much of sb/sth nem tart valami sokra vmit/vkit

sb's/sth's clutches a karmai között vkinek/vminek

steer clear of sb/sth távol tartja magát vkitől/vmitől, kerül, elkerül vkit/vmit

take advantage of sb/sth kihasznál vkit/vmit

take sth personally magára vesz vmit (átv.), sértésnek vesz vmit

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

11. Család, kapcsolatok – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.