109.8. gy. C2 (példák)

Szavak  Gyakorlás  Előző Következő

Kommunikáció / Jelzések, szimbólumok

demonstrate verb /ˈdem.ən.streɪt/ 4 nyilvánít, kinyilvánít, mutat, kimutat (érzést, képességet, tulajdonságot, stb.) [T]

He has demonstrated a genuine interest in the project.

display verb /dɪˈspleɪ/ 3 mutat, kimutat, elárul (érzelmet, érdeklődést) [T]

He never displayed any interest in girls.

exhibit verb /ɪgˈzɪb.ɪt/ 2 mutat, kimutat (érzelmet, tulajdonságot, képességet, stb.)

The crew exhibited great courage when the plane crashed.

signal verb /ˈsɪg.nəl/ [I or T] (-ll-) jelez, jelt ad vmire; int, integet

He signalled left, and turned the lorry slowly.

He was signalling with a red flag.

She signalled for help.

She signalled to the cars behind that they were going the wrong way.

The children's mother signalled them to be quiet.

indication noun /ˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən/ [C or U] 2 utalás vmire (szándékra, jelentésre)

Helen's face gave no indication of what she was thinking.

indicator noun /ˈɪn.dɪ.keɪ.tər/ [C] mutató, -mérő (a mutatója/jelzője vminek) (sebesség-, hőmérséklet-/infláció, teljesítmény, stb.)

Commodity prices can be a useful indicator of inflation.

symptom noun /ˈsɪmp.təm/ [C] 2 tünet, a tünete vminek (egy nagyobb bajnak); rossz előjel

The drinking was just a symptom of his general unhappiness.

tone noun /təʊn/ 3 hangnem, tónus (hangulat, kedély) (pl. megbeszélésé, újságcikké, stb.) [no plural]

I didn't like the jokey tone of the article - I thought it inappropriate.

He was in a very bad mood when he arrived, and that set the tone for the whole meeting.

Phrases and idioms:

a mark of sth a jele vminek (átv.)

a mark of genius

There was a minute's silence everywhere as a mark of respect.

a suggestion of/that sth a nyoma vminek, vmire utaló jel

There's no suggestion of any connection between the two men.

*A bal felső lejátszásgombbal a szavak és példamondatok kiejtését egyben végighallgathatja. A kiejtést a bemondó után hangosan elismételheti. A példamondatokat külön is lejátszhatja és hangosan elismételheti (a lejátszást bárhol megállíthatja). A példák áttekintése után rátérhet a példamondatok gyakorlására.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.