109.3. gy. C2 (példák)

Szavak  Gyakorlás  Előző Következő

Kommunikáció / Információ, információcsere – Kérdés, érdeklődés, válasz

consultation noun /ˌkɒn.səlˈteɪ.ʃən/ 1 konzultálás; utánanézés [U]

After consultation with his lawyers, he decided to abandon the case.

inquiry noun /ɪnˈkwaɪə.ri/ also UK: enquiry 3 kérdezősködés [U] (formal)

Inquiry into the matter is pointless - no one will tell you anything.

expressive adjective /ɪkˈspres.ɪv/ kifejező (arc, tekintet, leírás, stb.)

expressive language

a very expressive face

minute adjective /maɪˈnjuːt/ 2 aprólékos, részletes, részletekbe menő [always before noun]

He explained everything in minute detail.

knowingly adverb /ˈnəʊ.ɪŋ.li/ 2 sokatmondóan

He smiled knowingly.

Phrasal verbs:

refer to sth /rɪˈfɜːr/ fordul vkihez/vmihez (információért)

Please refer to your owner's manual for more information.

Phrases and idioms:

break the news to sb közli a hírt vkivel (ált. rossz hírt)

Who's going to break the news to his wife?

in sb's words vkinek a szavaival, vkinek a szavai szerint

In the manager's words, the game was 'a total disaster'.

speak volumes sokatmondó, sok fényt vet vmire

She said very little, but her face spoke volumes.

What you wear speaks volumes about you.

word for word szóról szóra, szó szerint

She repeated word for word what he had told her.

*A bal felső lejátszásgombbal a szavak és példamondatok kiejtését egyben végighallgathatja. A kiejtést a bemondó után hangosan elismételheti. A példamondatokat külön is lejátszhatja és hangosan elismételheti (a lejátszást bárhol megállíthatja). A példák áttekintése után rátérhet a példamondatok gyakorlására.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.