64.1. gy. B2 (példák)

Szavak  Gyakorlás  Előző  Következő

Kommunikáció / Információ, információcsere

capture verb /ˈkæp.tʃər/ [T] 2 rögzít, megörökít (képekben, szavakban, stb.)

His book really captures the spirit of the place.

communicate verb /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ 2 kapcsolatot tart; megérteti magát (az érzéseit/gondolatait) [I]

We can now communicate instantly with people on the other side of the world.

Unable to speak a word of the language, he communicated with his hands.

He can't communicate with his parents.

emphasize verb /ˈem.fə.saɪz/ [T] also UK: emphasise hangsúlyoz

She emphasized the need for better diet.

He emphasized that the driver was not to blame for the accident.

express verb /ɪkˈspres/ [T] kifejez vki vmit (véleményt, köszönetet, stb.)

I'm simply expressing my opinion.

I would like to express my thanks for your kindness.

I'm sorry, I'm not expressing myself very clearly.

Words can't express how happy I am.

highlight verb /ˈhaɪ.laɪt/ [T] 1 hangsúlyoz, kiemel vmit

to highlight a problem/danger

The report highlights the need for stricter regulations.

name verb /neɪm/ [T] 3 (pontosan) megjelöl, megnevez (kiválaszt vmit/vkit) (időpontot, jelöltet, feltételeket, stb.)

Just name the time and the place and I'll be there.

Name your conditions/terms/price.

Ms Martinez has been named (as) the new Democratic candidate.

outline verb /ˈaʊt.laɪn/ [T] felvázol (vázlatosan ismertet) (ötleteket, tényeket, stb.)

At the interview she outlined what I would be doing.

react verb /riˈækt/ [I] 1 reagál vmire vhogy; reakcióba lép vmivel (kémia)

He reacted angrily to her comments.

She called him all sorts of names, but he didn't react.

represent verb /ˌrep.rɪˈzent/ [T] 1 jelent vmit

In practice the figure represents a 10% pay cut.

The cancellation of the new road project represents a victory for protesters.

Phrasal verbs:

refer to sb/sth /rɪˈfɜːr/ 1 utal vkire/vmire (hivatkozik)

She didn't once refer to her son.

He always referred to his father as 'the old man'.

*A példák áttekintése után rátérhet a példamondatok gyakorlására.

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

Angol alapszavak

Angol névmások

Angol determinánsok

Angol elöljárószók

Angol kötőszók

Angol segédigék

Angol rendhagyó igék

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.