Angol tanulószótár

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár és szókincsfejlesztő a Közös Európai Referenciakeret A1-C2 szintű nyelvvizsgáinak referencia-szókincsével. Az angol alapszókincs elsajátítása, angol nyelvi eszköztár.

Az Angol szókincs A1-C2 egyedülálló módon ötvözi egybe az angol tanulószótár, a tematikus szótár, valamint a szókincsfejlesztő funkcióit, és egy új angol nyelvtanulási alapeszközt hoz létre az angol nyelvtanulók számára.

Az integrált angol tanulószótár és szókincsfejlesztő sokrétű funkcióival messze túlmutat az egyszerű szókártyás megoldásokon, és egyedülálló abban, hogy:

  • az angol nyelvtanuláshoz egy megbízható, standard szókincset nyújt az alapfoktól egészen a felsőfokig,
  • a témaköri felosztás a nyelv minden alapterületét lefedi, és a teljes referencia-szókincset könnyen áttekinthető és jól tanulható méretű csoportokba rendezi,
  • az angol szavak tanulását 25000 példamondat segíti, a szavak kiejtése és írása együtt gyakorolható,
  • a tanuláshoz egyedi és kombinált nyelvi szintek is beállíthatók, és az alapszavakon túl a fontos kifejezések és anglicizmusok is a szókincs szerves részét képezik,
  • az angol alapszókincs intenzív elsajátításához külön Top 3000 szókincs áll rendelkezésre (egy praktikus szókincs lehet pl. az önálló nyelvtanulók és az angol nyelvterületen munkát vállalók számára).

Az angol tanulószótár és szókincsfejlesztő jól használható az önálló angol nyelvtanuláshoz, vagy bármely angol nyelvtanfolyam mellett folyamatosan használva segítheti az igazán fontos angol szavak megtanulását és az aktív szókincs gyors bővítését.

Az angol szókincs

A referencia-szókincs egy közös nyelvi alapnak tekinthető, amelyre a nyelvtanulás minden nyelvi szinten biztonsággal építhető.

Az Angol szókincs A1-C2 mintegy 7800 angol alapszó, 2600 kifejezés és 600 többszavas ige (phrasal verb) közel 14600 jelentését 700 témakörbe és 6 nyelvi szintbe besorolva tartalmazza. Az Angol szókincs A1-C2 a brit angolra (British English) alapozva készült.

A nyelvvizsga szókincs más angol szókincsekhez hasonlítva többek között magában foglalja a Top 1000 (100%), Oxford 3000™ (95.5%) és az Academic Word List (90.2%) szókincsét is. Oldalunkon az angol alapszókincs (Top 3000) a 3000 leggyakoribb angol szó (spoken English) alapjelentéseit tartalmazza.

A standard szókincs terjedelme elegendő ahhoz, hogy akár C2 szintig biztos alapokat nyújtson, ugyanakkor áttekinthető és kezelhető nagyságú marad az angol nyelvtanulók számára.

Az angol tanulószótár

Az Angol szókincs A1-C2 tanulószótárának az a célja, hogy a Közös Európai Referenciakeret A1-C2 szintű nyelvvizsgáinak szókincsét könnyen kereshetővé, áttekinthetővé és közvetlenül tanulhatóvá tegye az angol nyelvtanulók számára.

Az angol tanulószótár a mai modern angol nyelvhasználatot tükrözi (British English), és az angol kiejtéssel, részletes jelentésárnyalatokkal, magyarázatokkal, példamondatokkal egy nagyon hasznos eszköz lehet az angol szavak tanulásához.

A magyar-angol tanulószótár a példamondatokkal nagy segítséget adhat az egyszerű és gyors angolra fordításhoz.

Hagyományos szótárként az integrált Angol webszótár jól kiegészíti a tanulószótárt.

Az angol szókincsfejlesztő

A szókincs elsajátítását a tanulószótárra épülő angol szókincsfejlesztő teszi lehetővé a szókincs leckékbe és témakörökbe sorolásával.

A témaköri felosztás az általunk kidolgozott, három szinten mintegy 700 fogalomkört tartalmazó Fogalmi Keretrendszeren (©) alapul. A témaköri felosztáskor kiindulási alapként a Vantage szint ajánlásait vettük figyelembe (special functions, general functions/common base, language functions).

A leckék szerinti besorolás a szókincs tanfolyamszerű, önálló elsajátításához nyújt segítséget. A leckéken egyszerűen sorban haladva az angol szavak tanulása jól tervezhető, és az előrehaladás is könnyen követhető (pl. az angol alapfokot az A1-B1 szint leckéi tartalmazzák).

A témakörök alapján az egy-egy témakörhöz tartozó szókincset lehet célzottan elsajátítani, ismételni, vagy elmélyíteni (pl. egy adott témára célzott érdeklődéskor, felkészüléskor, vagy egy nyelvtanfolyam hasonló témájú leckéjéhez kapcsolódva).

Az angolt tanulóknak javasoljuk a magyar szófajok és az angol szófajok gyors áttekintését. Ez a rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a további nyelvtanulás során.

Jó tanulást!

© 2017 www.angolszokincs.com. Az oldalainkkal kapcsolatos minden jog (további terjesztés, feldolgozás, platformra átdolgozás, stb.) fenntartva.